ประเภทหน่วยงาน

Search หน่วยรับรองระบบ หน่วยตรวจ ห้องปฏิบัติการ

หน่วยรับรอง
Email:
ประเภท:


เป็นการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล (Database)

หน่วยรับรอง สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
ที่อยู่ ชั้น 11 อาคารยาคูลท์ 1025 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ชื่อผู้ติดต่อ -
โทรศัพท์ 0-2617-1723-36
แฟกซ์ 0-2617-1707-9
อีเมลล์ marketing@masci.or.th
เว็บไซต์ www.masci.or.th
หน่วยรับรอง เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 100 ถนนนางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120
ชื่อผู้ติดต่อ -
โทรศัพท์ 0-2678-1813
แฟกซ์ 0-2678-0620
อีเมลล์ ssc.thailand@sgs.com
เว็บไซต์ www.sgs.com
หน่วยรับรอง เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด
ที่อยู่ 200 หมู่ที่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้อง 1802 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อผู้ติดต่อ -
โทรศัพท์ 0-2964-9919
แฟกซ์ 0-2964-9920
อีเมลล์ ajaeqs@infonews.co.th; sita@ji-net.com
เว็บไซต์ www.ajathailand.com
หน่วยรับรอง เอเอฟเอคิว แอนด์ ดับบลิวไอที
ที่อยู่ 1126/1 อาคารวาณิช 1 ชั้น 9,ห้อง 904 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ชื่อผู้ติดต่อ -
โทรศัพท์ 0-2255-8746-8
แฟกซ์ 0-2255-8749
อีเมลล์ info@afaq-wit.co.th
เว็บไซต์ www.afaq-wit.co.th
หน่วยรับรอง โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ 25/71 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ชื่อผู้ติดต่อ -
โทรศัพท์ 0-2526-7459, 0-2969-7781
แฟกซ์ 0-2526-7460
อีเมลล์ mgctl@hotmail.com, tyutk@hotmail.com
เว็บไซต์ -
หน่วยรับรอง ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 1858/75-76 ชั้น 16 อาคาร เนชั่น หมู่ที่ 10 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อผู้ติดต่อ -
โทรศัพท์ 0-2751-4050
แฟกซ์ 0-2751-4048
อีเมลล์ thailand@tuv-nord.com
เว็บไซต์ www.tuv-nord.com
หน่วยรับรอง บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ชื่อผู้ติดต่อ -
โทรศัพท์ 0-2670-4800
แฟกซ์ 0-2718-1940-1
อีเมลล์ marketing@th.bureuveritas.com
เว็บไซต์ www.bureauveritas.co.th
หน่วยรับรอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สำนักรับรองระบบคุณภาพ)
ที่อยู่ 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้ติดต่อ -
โทรศัพท์ 0-2577-9373
แฟกซ์ 0-2577-9372
อีเมลล์ jittra@tistr.or.th , nongnapas@tistr.or.th
เว็บไซต์ www.tistr.or.th
หน่วยรับรอง ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ ชั้น 18 อาคารธารารมณ์ บิสซิเนส ทาวเวอร์ เลขที่ 2445/36-38 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ชื่อผู้ติดต่อ -
โทรศัพท์ 0-2318-4862-3
แฟกซ์ 0-2318-4864
อีเมลล์ info@tha.tuv.com
เว็บไซต์ www.tuv.com
หน่วยรับรอง ไทยประเมินรับรองสากล จำกัด
ที่อยู่ 2/22 อาคารไอยรา ชั้น 5 ถนนจันทน์ แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อผู้ติดต่อ -
โทรศัพท์ 0-2678-5154
แฟกซ์ 0-2678-5155
อีเมลล์ ticacert@gmail.com
เว็บไซต์ www.ticacert.com


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |