ประเภทเอกสาร

Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

การฝึกอบรมด้านพลังงาน 25-26 เม.ย.55


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู้เชิงเทคนิคเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001” วันที่ 25-26 เมษายน 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องเนโร อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฎา ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

Download :