Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คู่มือวิชาการ และกิจกรรม/โครงการที่น่าสนใจ เพื่อการ Download


Select a Category :

การจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการปรับตัวเข้าสู่ ISO 45001:2018” วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา ณ ห้องจันผา โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่
การจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการบูรณาการระบบการจัดการตามแนวทางมาตรฐานสากล (IMS)” วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
การจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการปรับตัวเข้าสู่ ISO 50001:2018” ดำเนินการเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องเบียงก้า 2 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร
การสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 หัวข้อ : “แนวโน้มความเคลื่อนไหวและผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรฐาน/กฎระเบียบที่สำคัญ" โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา
การสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 หัวข้อ : “แนวโน้มความเคลื่อนไหวและผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรฐาน/กฎระเบียบที่สำคัญ" โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ : “หัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานและกฎระเบียบต่อภาคอุตสาหกรรม” ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ ซีไซด์ ศรีราชา จ.ชลบุรี
งานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ : “หัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานและกฎระเบียบต่อภาคอุตสาหกรรม” ณ ห้องธาราทอง 1 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
งานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ : “หัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานและกฎระเบียบต่อภาคอุตสาหกรรม” ณ ปาล์มสวย รีสอร์ท อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2559 หัวข้อ : “เตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานและกฎระเบียบต่อภาคอุตสาหกรรม” ณ ห้องมรกต โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ : “การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่” ณ โรงแรมอิมพิเรียล ริเวอร์เฮ้าส์ รีสอร์ท จ.เชียงราย
งานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ : “การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่” ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม
งานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ : “มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย” จัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมธนาสิริ โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม” จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องวิมานแมน โรงแรมรอยัล ปริ้นท์เซส จ.เชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เตรียมรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม” และ “หัวข้อ “มอก.9999 มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม” ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องจูปิเตอร์ 10 - อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 หัวข้อ : “เตรียมรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการที่มีผลต่อภาคอุตสาหกรรม” ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีพ.ศ.2557 (Intelligence Unit) จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ISO 9001:2015 Next Generation : Next Challenge” ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30–12.00 น. ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง: นำพาผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 12.30 น. โรงแรมพี ซี แกรนด์พาเลซ จังหวัดสกลนคร โดยนายพัณเดช ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา จากนั้นนายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
สรุปผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2556 หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง: นำพาผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 15.00 น. โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
งานสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปี 2556 จัดขึ้นเมื่อ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องการ์เด้นท์ 2-3 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพฯ
การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมและแจ้งเตือนภัย โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit)