ประเทศ อุตสาหกรรม

---------------------------------------------------------

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆ


Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

สหรัฐอเมริกา

มาตรฐานกำหนดนิยามและคำศัพท์สำหรับหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้
มาตรฐานบังคับ (Mandatory Standard) สำหรับสมาชิก RJC ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 66 ประเทศ มากกว่า 900 หน่วยงาน
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของการใช้สารฟอร์มัลดีไฮด์ในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (Wood furniture) และสินค้าที่ทำจากไม้ (Wood products) อาทิ ตู้วางของในห้องครัว เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ใช้สำหรับที่พักอาศัย/สำนักงาน ผนังกั้นห้อง ตู้เก็บของ และอื่นๆ รวมถึง เพื่อเป็นการทบทวนเทคโนโลยีการผลิตสินค้า

หน่วยงานรับผิดชอบ : Environmental Protection Agency (US EPA)


หน่วยงานรับผิดชอบ :
American Society of Mechanical Engineers
www.asme.org
Rubber-Evaluation of SBR (Styrene-Butadiene Rubber)
Rubber-Evaluation of SBR (Styrene-Butadiene Rubber)
คาร์บอนแบล็คใน SBR
ถุงมือยางสำหรับผ่าตัด
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ประเทศจีน:หน่วยงาน CNCA
- USA: หน่วยงาน USFDA
- หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน คือ ASTM International

มาตรฐานถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ประเทศจีน:หน่วยงาน CNCA
- USA: หน่วยงาน USFDA
- หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน คือ ASTM International

น้ำยางสไตรีนบิวตะไดอีน
ถุงมือยางทางการแพทย์
ยางสไตรีนบิวตะไดอีน
ถุงมือยางทางการแพทย์
ถุงมือทดสอบ polychloroprene
ถุงมือยางทางการแพทย์
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ประเทศจีน:หน่วยงาน CNCA
- USA: หน่วยงาน USFDA
- หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน คือ ASTM International

ถุงมือยางทางการแพทย์ (Medical Gloves)
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ประเทศจีน:หน่วยงาน CNCA
- USA: หน่วยงาน USFDA
- หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน คือ ASTM International

ถุงมือยางทางการแพทย์
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ประเทศจีน:หน่วยงาน CNCA
- USA: หน่วยงาน USFDA
- หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน คือ ASTM International

ถุงมือยางทางการแพทย์
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ประเทศจีน:หน่วยงาน CNCA
- USA: หน่วยงาน USFDA
- หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน คือ ASTM International

มาตรฐานความปลอดภัยของผู้บริโภค ด้านการออกแบบและลักษณะการใช้งานของเตียง 2 ชั้น สำหรับเด็ก
มาตรฐานความปลอดภัยของเปลสำหรับทารก รวมถึงข้อกำหนดลักษณะการใช้งานและการทดสอบสำคัญ1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |