ประเทศ อุตสาหกรรม

---------------------------------------------------------

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆ


Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

แคนาดา

มาตรฐานกำหนดนิยามและคำศัพท์สำหรับหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้
มาตรฐานบังคับ (Mandatory Standard) สำหรับสมาชิก RJC ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 66 ประเทศ มากกว่า 900 หน่วยงาน
ข้อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับลิ้นชัก ตู้ และโต๊ะเครื่องแป้ง
Response Robot คือ หุ่นยนต์อุปกรณ์ที่ใช้งานจากระยะไกล เพื่อทำภารกิจในการปฏิบัติงานที่ต้องการการทำงานที่ปลอดภัย (Safe operational stand-offs)
มาตรฐานเกี่ยวกับการระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากจริยธรรมที่เกิดจากหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจากการใช้ในชีวิตประจำวัน
ระบบดำเนินการก๊าซเรือนกระจกแคลิฟอร์เนีย หรือ California Climate Action Registry เป็นหน่วยงานองค์กรลูกของ The Climate Registry
กฎระเบียบความปลอดภัยของผู้บริโภค ครอบคลุมของเล่นเด็ก ดังรายละเอียดใน Part I และ Schedule I ของ CCPSA เกี่ยวกับ Modern tools และเทคนิค โดยประเด็นการดำเนินการที่สำคัญตามกฎระเบียบ

หน่วยงานรับผิดชอบ : Health Canada, Regional Product Safety Office
สินค้าและบริการตามประกาศ: ซึ่งรวมถึง ถุงมือยางทางการแพทย์
Canadian General Standards Board (CGSB)
สารเคมี
ฉลากต้องระบุรายละเอียด ปริมาณสุทธิของสินค้า การรับประกันสินค้า และรายละเอียดอื่นๆ ตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ
กำหนดปริมาณความเข้มข้นสูงสุดของตะกั่ว ไม่เกิน 90 mg/kg โดยต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 71-3:1994/A1:2000/AC:2002 Safety of Toys – Part 3: Migration of certain elements
คู่มือ ขั้นตอนการทำงานร่ามกัน ระหว่าง การค้นหา และการช่วยเหลือทางเทคนิค ของแพลตฟอร์มหุ่นยนต์, อุปกรณ์ซ็นเซอร์
ถุงมือยางที่วางจำหน่ายในประเทศแคนาดาต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎระเบียบควบคุมสำหรับอาหารและยา (Food and Drug Regulations)
หน่วยงานรับผิดชอบ :
•    Department of Health Act
•    Canadian Food Inspections Agency
กฎหมายกำหนดชนิดและปริมาณการใช้ Phthalate ตามรายการประกาศของสินค้าอุปโภคบริโภคตามกฎหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ : Health Canada, Regional Product Safety Office
มาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและสมรรถนะที่จำเป็นของอุปกรณ์ผ่าตัดที่มีหุ่นยนต์ช่วย
ทั้งนี้ มาตรฐานฉบับนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา
มาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและประสิทธิภาพที่สำคัญของหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ การประเมิน ค่าชดเชยหรือการบรรเทา
มาตรฐานฉบับนี้เพื่อช่วยผู้ผลิตในการตัดสินใจขั้นตอนสำคัญเกี่ยวกับดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงรายละเอียดและกระบวนการวิศวกรรมการใช้งาน สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Electrical Equipment) หรือระบบไฟฟ้าทางการแพทย์ (Medical Electrical System: MES)) เกี่ยวกับ Degree of Autonomy (DOA)
มาตรฐานหุ่นยนต์และอุปกรณ์หุ่นยนต์ – ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม –   ส่วนที่ 1 หุ่นยนต์
มาตรฐานหุ่นยนต์และอุปกรณ์หุ่นยนต์ – ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม –   ส่วนที่ 2 ระบบหุ่นยนต์และบูรณาการ1 | 2 | 3 |