ประเทศ อุตสาหกรรม

---------------------------------------------------------

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆ


Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

จีน

มาตรฐานกำหนดนิยามและคำศัพท์สำหรับหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้
มาตรฐานบังคับ (Mandatory Standard) สำหรับสมาชิก RJC ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 66 ประเทศ มากกว่า 900 หน่วยงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ :

สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine: AQSIQ)
Rubber-Evaluation of SBR (Styrene-Butadiene Rubber)
Rubber-Evaluation of SBR (Styrene-Butadiene Rubber)
คาร์บอนแบล็คใน SBR
ถุงมือยางสำหรับผ่าตัด
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ประเทศจีน:หน่วยงาน CNCA
- USA: หน่วยงาน USFDA
- หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน คือ ASTM International

มาตรฐานถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ประเทศจีน:หน่วยงาน CNCA
- USA: หน่วยงาน USFDA
- หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน คือ ASTM International

น้ำยางสไตรีนบิวตะไดอีน
ถุงมือยางทางการแพทย์
ยางสไตรีนบิวตะไดอีน
ถุงมือยางทางการแพทย์
ถุงมือทดสอบ polychloroprene
ถุงมือยางทางการแพทย์
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ประเทศจีน:หน่วยงาน CNCA
- USA: หน่วยงาน USFDA
- หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน คือ ASTM International

ถุงมือยางทางการแพทย์ (Medical Gloves)
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ประเทศจีน:หน่วยงาน CNCA
- USA: หน่วยงาน USFDA
- หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน คือ ASTM International

ถุงมือยางทางการแพทย์
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ประเทศจีน:หน่วยงาน CNCA
- USA: หน่วยงาน USFDA
- หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน คือ ASTM International

ถุงมือยางทางการแพทย์
หน่วยงานรับผิดชอบ
- ประเทศจีน:หน่วยงาน CNCA
- USA: หน่วยงาน USFDA
- หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน คือ ASTM International

เครื่องประดับสำหรับเด็ก (Children’s Jewelry)
Response Robot คือ หุ่นยนต์อุปกรณ์ที่ใช้งานจากระยะไกล เพื่อทำภารกิจในการปฏิบัติงานที่ต้องการการทำงานที่ปลอดภัย (Safe operational stand-offs)
หน่วยงานรับผิดชอบ : กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติจีน (Ministry of Industry and Information Technology of PR.C : MIIT)1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |