อุตสาหกรรม ประเทศ

---------------------------------------------------------

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆ


Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

อุตสาหกรรมเซรามิก

Department of Standards Malaysia is the national standards and accreditation body of Malaysia
SIRIM Berhad as the agent to develop, distribute and sell the Malaysian Standards

หน่วยงานรับผิดชอบ :
American Society of Mechanical Engineers
www.asme.org
หน่วยงานรับผิดชอบ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ประเทศเวียดนาม
Specification for quality of vitreous china sanitary appliances
ข้อกำหนดระบุรายละเอียดสำคัญ เช่น การออกแบบและการติดตั้ง มาตรฐานการทดสอบสินค้าจำแนกเป็นรายผลิตภัณฑ์

หน่วยงานรับผิดชอบ
: Department of the Environment, Heritage and Local Government, Ireland
หรือชื่อเดิม "The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986"
ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน Cal/EPA's California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA)
หน่วยงานรับผิดชอบ : EU Commission
หน่วยงานรับผิดชอบ : Department of Building and Housing
สินค้าทุกประเภททุกผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้า (Import) ไปยังประเทศฟิลิปปินส์
หน่วยงานรับผิดชอบ Department of Trade and Industry ประเทศฟิลิปปินส์

หน่วยงานรับผิดชอบ Department of Trade and Industry ประเทศฟิลิปปินส์
สมาคมด้านการมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ASTM International กำหนดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทแก้วและเซรามิก ได้แก่ มาตรฐานการทดสอบ (Specifying, testing) มาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติด้านเคมี กายภาพ และเชิงกล
บรรจุภัณฑ์แก้ว (Glass containers)
มาตรฐานแผ่นกระเบื้องเซรามิก – เล่ม 4: วิธีทดสอบมอดุลัสแตกร้าวและความต้านแรงกดแตกของกระเบื้องเซรามิก
มาตรฐานแผ่นกระเบื้องเซรามิก – เล่ม 8: กำหนดวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้นของกระเบื้องเซรามิก
ข้อกำหนด ISO 13007-1:2014 ใช้กับ ceramic tile adhesives สำหรับการติดตั้งแผ่นกระเบื้องเซรามิกทั้งภายในและภายนอกบนผนังหรือปูพื้น
แก้วและกระจก, ผลิตภัณฑ์เซรามิก
แก้วและกระจก, ผลิตภัณฑ์เซรามิก
เป็นมาตรฐานบังคับตามกฎหมาย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2012
หน่วยงานรับผิดชอบ The Minister of Industry of the Republic of Indonesia
เป็นมาตรฐานบังคับตามกฎหมาย ประกาศเดือนกันยายน 2012 และมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2013
หน่วยงานรับผิดชอบ The Minister of Industry of the Republic of Indonesia
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานฉบับนี้ เพื่อปกป้องคุ้มครองและเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของผู้อุปโภคบริโภค1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |