อุตสาหกรรม ประเทศ

---------------------------------------------------------

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆ


Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

อุตสาหกรรมยางล้อ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไปของยานพาหนะและยางล้อ
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
เป็นประกาศระเบียบแก้ไขบัญชีแนบท้ายของกฎระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ หรือ EU REACH ว่าด้วยสารเคมีในกลุ่ม Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)
ยางล้อรถจักรยานยนต์ (Motorcycle vehicle tyres)
Certification and Accreditation Administration of the People’s republic of China (CNCA)
เป็นมาตรฐานบังคับสำหรับยางล้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลประเภทเรเดียลตามกฎหมายของประเทศจีน
Certification and Accreditation Administration of the People’s republic of China (CNCA)
ยางล้อรถบรรทุกและรถโดยสาร (Truck and bus tyres)
Certification and Accreditation Administration of the People’s republic of China (CNCA)

ข้อกำหนดสำหรับยางรถยนต์ ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ยางรถบรรทุก และยางรถโดยสาร – วิธีทดสอบสำหรับการวัดสมรรถนะกันลื่นหิมะ – การรับน้ำหนักยางใหม่
มาตรฐาน ISO 3739 ยางอุตสาหกรรมและขอบยาง
มาตรฐาน ISO 4000 ยางรถยนต์โดยสารและขอบยาง
ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร และขอบยาง
สินค้าทุกประเภททุกชนิดที่มีการวางจำหน่ายในท้องตลอด : ซึ่งรวมถึงยางล้อและถุงมือยางทางการแพทย์   
Fair Trade Commission Tel: 03-3581-5471 www.jftc.go.jp/
ยางล้อสำหรับการใช้งานหลายวัตถุประสงค์: ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่
MALAYSIAN RUBBER BOARD (MRB)
ยางล้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล: ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่ (New pneumatic rubber tyres for use on passenger cars)   
MALAYSIAN RUBBER BOARD (MRB)
ยางหล่อดอกใหม่สำหรับรถยนต์และยานพาหนะเชิงพาณิชย์
MALAYSIAN RUBBER BOARD (MRB)
ยางล้อ (ยกเว้น ยางหล่อดอก ยางออฟโร้ด และยางรถแข่ง)
European Commission

ยานพาหนะบนท้องถนน
Liaison Office for Further Information: Engineering Planning Division Road Transport Bureau, Ministry of Land, Infrastructure and Transport Tel: 03-5253-8111 www.mlit.go.jp
ยางล้อ
European Tyre and Rubber Manufactures’ Association