อุตสาหกรรม ประเทศ

---------------------------------------------------------

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆ


Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

Any of the words:
Country:
Standard:
Industry:

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

มาตรฐานบังคับ (Mandatory Standard) สำหรับสมาชิก RJC ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 66 ประเทศ มากกว่า 900 หน่วยงาน
เครื่องประดับสำหรับเด็ก (Children’s Jewelry)
เครื่องเพชรพลอย (Jewelry) รวมถึงบรรจุภัณฑ์ของสินค้าดังกล่าว
Hallmark on Gold Jewellery
ภายใต้กฎหมายแม่บท BIS Act
เครื่องเพชรพลอย (Jewellery)   
มาตรฐานเครื่องเพชรพลอย – ขนาดของแหวน
มาตรฐานสีของโลหะผสมทอง
มาตรฐานเครื่องเพชรพลอย – ปริมาณเนื้อโลหะบริสุทธิ์ในโลหะผสม
เครื่องเพชรพลอย เครื่องประดับ
เป็นการประกาศแก้ไขขอบเขตและข้อกำหนดเกี่ยวกับสารเคมีในเครื่องประดับภายใต้ Annex XVII ของกฎระเบียบ REACH หรือ Regulation (EC) No 1907/2006
เป็นการประกาศแก้ไขขอบเขตและข้อกำหนดเกี่ยวกับสารเคมีในเครื่องประดับภายใต้ Annex XVII ของกฎระเบียบ REACH
เป็นการประกาศแก้ไขขอบเขตและข้อกำหนดเกี่ยวกับสารเคมีในเครื่องประดับภายใต้ Annex XVII ของกฎระเบียบ REACH
เครื่องเพชรพลอย – เครื่องประดับ (Jewelry) สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
เครื่องเพชรพลอย – เครื่องประดับ (Jewelry) สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี   
DD 234 กำหนดโดยรับมาตรฐาน ISO/TR 11211:1995 มาใช้ในระดับเหมือนกันทุกประการ
สินค้าที่วางจำหน่ายในตลาด EU: ซึ่งรวมถึง เครื่องประดับ 
เครื่องเพชรพลอย:  (Jewellery): โลหะผสมทอง (Gold alloys)   
เครื่องเพชรพลอย: (Jewellery): โลหะผสมทอง (Gold alloys) 
เครื่องเพชรพลอยผสมทอง  (Gold jewellery alloys)
เครื่องเพชรพลอยผสมเงิน (Silver jewellery alloys)1 | 2 |