“กระเบื้องเซรามิก” มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนฉบับแรกของโลก

ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของภาคส่วนการก่อสร้างมาแล้วซึ่งได้กล่าวว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นสาขาอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษมากที่สุดในโลก  ดังนั้น ภาคส่วนการก่อสร้างซึ่งตระหนักดีถึงศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกและสร้างพื้นที่ที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยตระหนักถึง วิธีการและวัสดุที่ใช้เพื่อทำให้เกิดโอกาสอันทรงพลังในการขับเคลื่อนแนวโน้มเพื่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

เพื่อสนับสนุนทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในวัสดุก่อสร้าง ไอเอสโอจึงได้เผยแพร่มาตรฐานฉบับแรกของโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนในการก่อสร้าง

ISO 17889-1, Ceramic tiling systems – Sustainability for ceramic tiles and installation materials – Part 1: Specification for ceramic tiles เป็นมาตรฐานที่ไอเอสโอคาดว่าจะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่มีความยั่งยืนในแง่ของมาตรฐาน ซึ่งได้สรุปข้อกำหนดสำหรับกระเบื้องเซรามิกที่ยั่งยืนตามเกณฑ์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม และช่วยให้ผู้ใช้งานมาตรฐานสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนทำให้เกิดความยั่งยืนในอาคารมากที่สุด มาตรฐานนี้ยังรวมถึงการประเมินเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการประเมินดังกล่าวได้ ซึ่งสนับสนุนรูปแบบการรับรองต่างๆ ด้วย

อันเดรีย คอนตรี หัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนามาตรฐานกล่าวว่าการใช้มาตรฐานชุด ISO 17889 เหมาะสำหรับทุกคนในห่วงโซ่อุปทานสำหรับกระเบื้องและวัสดุการติดตั้ง รวมถึงนักออกแบบและผู้รับเหมา

มาตรฐานนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพราะในขณะที่เรามีมาตรฐานมากมายที่กล่าวถึงงานด้านอาคารและงานวิศวกรรมโยธาอย่างครบถ้วน แต่สิ่งแรกคือที่ทุ่มเทให้กับวัสดุแต่ละชนิด และการนำมาตรฐานนี้ไปใช้อย่างแพร่หลายจะช่วยส่งเสริมการใช้วัสดุที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มความต้องการของตลาดสำหรับวัสดุเหล่านี้ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคารได้

ISO 17889-1 สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกระเบื้องเซรามิก ในขณะที่ส่วนที่สองของมาตรฐานซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา จะใช้เฉพาะกับวัสดุการติดตั้งกระเบื้อง เช่น กาว ยาแนว และแผ่นเมมเบรน เป็นต้น

ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2691.html

 1,013 ผู้เข้าชมทั้งหมด