ฟอรัมชิงเต่า เน้น “มาตรฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

การประชุมด้านการมาตรฐานสากลประจำปี 2021 (2021 Qingdao Forum) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2564 ที่เมืองชิงเต่า มีเจ้าภาพคือรัฐบาลประชาชนมณฑลซานตงและหน่วยงานกำกับดูแลการตลาดแห่งรัฐ ร่วมกับสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศจีน คือ  Standardization Administration of China (SAC) งานนี้เป็นงานแบบไฮบริดคือมีผู้คนเข้าร่วมงานทั้งแบบเสมือนจริงและแบบที่เข้าร่วมจริงรวมเป็นจำนวนกว่าสามร้อยคนทั้งจากประเทศจีนและทั่วโลก

งานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้นำขององค์กรผู้จัดงานและ SAC รวมถึงกระทรวงและคณะกรรมาธิการอื่น ๆ นักวิชาการจากสถาบันวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศจีน และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยของจีนที่มีชื่อเสียง  นอกจากจะมีการประชุมเป็นหลักแล้ว ยังมีการประชุมฟอรัมย่อย 4 การประชุมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากไอเอสโอเข้าร่วมพร้อมกับตัวแทนจากองค์กรมาตรฐานชั้นนำอื่น ๆ รวมถึงคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (International Electrotechnical Commission: IEC) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) ด้วย

เอ็ดดี้ เอ็นโจโรเก ประธานไอเอสโอกล่าวถึงการประชุมผ่านวิดีโออธิบายว่าไอเอสโอได้มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญระหว่างประเทศและปรับตัวให้เข้ากับการสนับสนุนของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เช่น กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCC) ในการพัฒนาแผนงานเชิงกลยุทธ์สำหรับระบบมาตรฐานการบรรเทาปัญหาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ เอ็ดดี้ เอ็นโจโรเก ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของคนหนุ่มสาวที่ได้มีส่วนร่วมในการการสร้างมาตรฐานด้วย   นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงรางวัล ISO Next Generation Award โดยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของอดีตประธานไอเอสโอ ดร. จาง เซียกัง จากประเทศจีน ผู้สนับสนุนรางวัลนี้ ซึ่งรางวัลนี้ยกย่องมืออาชีพรุ่นใหม่จากสมาชิกไอเอสโอที่สนับสนุนมาตรฐานที่ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน และคุณค่าของการเป็นหุ้นส่วนเพื่อจัดการกับปัญหาจากมุมมองของสหสาขาวิชาชีพ

ส่วนเซอร์จิโอ มูจิก้า เลขาธิการไอเอสโอ ผู้สนับสนุนบทบาทของมาตรฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืน กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมว่า ที่ ISO และทั่วทั้งชุมชนมาตรฐานระดับโลก ทราบดีว่ามาตรฐานสร้างเศรษฐกิจโดยเปิดการเข้าถึงตลาด ปรับระดับเวทีต่างๆ สร้าง แพลตฟอร์มสำหรับนวัตกรรม และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการที่พวกเขาใช้

เขาได้เน้นย้ำว่าความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นต้องได้รับความร่วมมือจากหุ้นส่วนภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมาก และการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัตินี้ รวมถึงมาตรฐานสากลและการประเมินความสอดคล้อง ด้วยการรวมมาตรฐานเข้ากับแนวทางที่กว้างขึ้นซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จ

เลขาธิการไอเอสโอยอมรับว่าจีนมีความก้าวหน้าที่ยอดเยี่ยมโดยใช้แนวทางการประสานงานและมุ่งมั่นสู่วาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2030 ผ่านการรวมตัวกันในวงกว้างในวาระแผน 5 ปี ตลอดจนกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาวจำนวนมาก ซึ่งหลายแผนรองรับด้วยมาตรฐาน

การประชุม 2021 Qingdao Forum  เป็นการยืนยันว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) และการกำหนดมาตรฐานเป็นความมุ่งมั่นที่สำคัญสำหรับประเทศจีน

การประชุมนี้เป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานกับ SDGs ทั้งในประเทศจีนและทั่วโลกผ่านเรื่องของมาตรฐานซึ่งกำลังเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้คนด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อเผชิญกับความท้าทายด้านความยั่งยืนโดยตรง แก่นแท้ของเป้าหมายร่วมกันเหล่านี้คือความต้องการทำเพื่อโลกที่ดีกว่า ยุติธรรมกว่า และครอบคลุมมากขึ้น ยั่งยืนมากขึ้น

ก่อนหน้านั้นเมื่อปี 2560 และ ปี 2562 ได้มีการประชุมซึ่งจัดขึ้นทุกสองปี กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นรวมถึงพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างรัฐบาลประชาชนมณฑลซานตงและ SAC ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรในฐานะเวทีระดับสูงสำหรับการเจรจาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับมาตรฐานสากล การสร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างองค์กรมาตรฐานระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน

ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2712.html

 4,531 ผู้เข้าชมทั้งหมด