มาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยในยุค COVID-19

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในหลายอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักไปทั่วโลกจากการแพร่ระบาดของ COVID -19  เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างงานและอาชีพต่างๆ ราว 1 ใน 10 ของงานที่มีอยู่ทั่วโลกซึ่งเป็นสถิติที่มีนัยสำคัญต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของแต่ละประเทศและส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผู้คนหลายร้อยล้านคนทั่วโลก และภาคส่วนนี้ยังมีส่วนในการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า วัฒนธรรมและแหล่งมรดกโลก จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในด้านนี้ด้วย

ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่านับตั้งแต่เกิดวิกฤต COVID-19 มีการประมาณการมูลค่าความสูญเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถึง 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐและส่งผลต่อการจ้างงานกว่าร้อยล้านคน การฟื้นฟูภาคส่วนนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ต้องคำนึงถึงการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนด้วย

ไอเอสโอตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้พัฒนาเอกสารข้อกำหนดที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ ISO/PAS 5643 (Publicly available specifications: PAS) เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

นาตาเลีย ออทิส เดอ ซาราเท ผู้จัดการคณะกรรมการวิชาการไอเอสโอที่พัฒนา ISO / PAS 5643 กล่าวว่าคณะกรรมการฯ ได้ใช้แนวทางระดับชาติและระดับสากลที่มีอยู่แล้วในการทำให้ข้อกำหนดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและขยายให้เป็นเอกสารที่ครอบคลุมซึ่งทุกประเทศสามารถนำไปใช้ได้ และเธอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาคการท่องเที่ยวจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งภายใต้แนวทางที่มีความปลอดภัยและมีความยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครรับประกันได้ว่าโลกจะกลับไปเป็นเช่นเดิมและสิ่งที่ต้องพบเจออยู่เสมอก็คือความไม่แน่นอนซึ่งไม่สามารถคาดเดาอะไรได้  แต่จุดประสงค์ของแนวทางดังกล่าว คือเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมให้มีความคล่องตัวและขณะเดียวกันก็ต้องมีความรอบคอบ เพื่อให้สามารถต้อนรับผู้มาเยือนอีกครั้งภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจขึ้นมาใหม่และทำให้ทุกคนมีความมั่นคงปลอดภัย

เอกสาร ISO/PAS 5643, Tourism and related services – Requirements and guidelines to reduce the spread of COVID-19 in the tourism industry เป็นข้อกำหนดเรื่องการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เอกสารนี้มีขอบเขตกว้างขวางซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ให้บริการทั้งหมดในภาคการท่องเที่ยวมั่นใจในบริการที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นและป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการด้านที่พัก พิพิธภัณฑ์ การขนส่ง กิจกรรมที่ให้ประสบการณ์ต่างๆ และมัคคุเทศก์ เป็นต้น

เอกสารนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวสามารถดำเนินมาตรการที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในสิ่งที่ผู้ให้บริการได้จัดเตรียมไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสาร ISO/PAS ยังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการยุโรปด้านการมาตรฐาน (European Committee for Standardization: CEN) ว่าเป็นตราประทับที่สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจากโรคระบาด COVID-19 ของการท่องเที่ยวยุโรป ดังนั้น จึงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในแนวทางปฏิบัติและสร้างความมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วทั้งภูมิภาคยุโรป

ตราประทับนี้กำหนดโดยข้อตกลงการประชุมเชิงปฏิบัติการ CEN 2 ฉบับ ได้แก่ CWA 5643-1, Tourism and related services – Requirements and guidelines to reduce the spread of Covid-19 in the tourism industry (การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง – ข้อกำหนดและแนวทางเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด -19 ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว),  (ISO PAS 5643: 2021) และ CWA 5643-2, Tourism and related services – Requirements and guidelines to reduce the spread of Covid-19 in the tourism industry – European visual identity (การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง – ข้อกำหนดและแนวทางเพื่อลดการแพร่กระจายของ Covid-19 ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว – เอกลักษณ์ทางภาพของยุโรปซึ่งมุ่งเน้นไปที่คำแนะนำและข้อกำหนดเฉพาะของยุโรป)

ISO / PAS 5643 ช่วยให้ผู้ที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถระบุและนำมาตรการไปใช้เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยคำนึงถึงวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่มีความแตกต่างกันทั่วโลก

มาเรีย ครูซ กาดิซ  ผู้ประสานงานของคณะทำงานที่พัฒนา ISO/PAS กล่าวว่ารวมเอกสารนี้รวมถึงข้อกำหนดและคำแนะนำเพื่อปกป้องนักท่องเที่ยว และยังครอบคลุมถึงคนในท้องถิ่นและพนักงานของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวด้วย

เอกสาร ISO/PAS มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมเพียงพอที่จะปรับให้เข้ากับองค์กรทุกประเภทรวมถึง SMEs ด้วย ดังนั้น จึงมีคำแนะนำว่าองค์กรสามารถนำไปปรับใช้ได้นับตั้งแต่สถานที่พัก ร้านอาหาร ชายหาดและสวนสาธารณะ บริษัท ขนส่ง มัคคุเทศก์ สปา พิพิธภัณฑ์ และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม อุตสาหกรรมการประชุมและกิจกรรม ไปจนถึงผู้ประกอบกิจการด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว เป็นต้น

ISO/PAS 5643 ได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 228, Tourism and related services การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งมีเลขานุการคือ UNE ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศสเปน

ที่มา: https://www.iso.org/news/Ref2672.html

 575 ผู้เข้าชมทั้งหมด