มาตรฐานไอเอสโอที่สนับสนุน MSMEs ให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤต COVID-19

ปัจจุบัน  ทุกธุรกิจองค์กรต่างได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจที่มีพนักงานน้อยกว่า 250 คนค่อนข้างจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) ได้ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90% ของธุรกิจและร้อยละ 70% ของการจ้างงาน

สำหรับวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) ซึ่งคิดเป็น 90% ของธุรกิจและ 70% ของการจ้างงาน กำลังได้รับการกล่าวขานและสนับสนุนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ ซึ่งเป็นหัวข้อพิเศษสำหรับการรณรงค์วันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี 2564 นี้

วันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายนของทุกปี และไอเอสโอมีทรัพยากรมากมายที่จะช่วยเหลือ ทั้งMSMEs ในปัจจุบันและในระยะยาว

มาตรฐานไอเอสโอจำนวนมากมีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับสากลซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสร้างความยืดหยุ่น ปรับปรุงกระบวนการและบรรลุประสิทธิภาพที่มากขึ้น สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ MSME ที่พยายามเข้าถึงตลาดใหม่หรือดึงดูดการลงทุน เนื่องจากเป็นการเสริมความน่าเชื่อถือและการยอมรับ

ปัจจุบัน มีเอกสารของไอเอสโอ 2 – 3 รายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิกฤตในปัจจุบันซึ่งมีประโยชน์อย่างมากกับ MSME เช่น ISO/PAS 45005, Occupational health and safety management – General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic ซึ่งช่วยให้องค์กรทุกประเภททุกขนาดสามารถจัดการสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในช่วงการระบาดใหญ่  ซึ่งเสริมแนวทางและข้อบังคับระดับประเทศที่มีอยู่ และเอกสารฉบับนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีการทำงานต่อไปได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน

สำหรับ  ISO/PAS 5643, Tourism and related services – Requirements and guidelines to reduce the spread of COVID-19 in the tourism industry เป็นเอกสารที่จะช่วยผู้ให้บริการทุกประเภทในภาคส่วน รวมถึงผู้ให้บริการที่พัก มัคคุเทศก์ ร้านค้าและ ร้านอาหาร รับรองบริการที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส ซึ่งเอกสารฉบับนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรการที่ปกป้องพนักงาน นักท่องเที่ยว และชุมชนท้องถิ่น

อุตสาหกรรมร้านอาหารก็มีลักษณะเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งประกอบด้วย MSME ส่วนใหญ่ และได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดใหญ่ในปัจจุบัน โชคดีที่การแพร่กระจายของคลาวด์หรือ “ครัวเสมือน” เปรียบเสมือนทุ่นชูชีพสำหรับหลาย ๆ คน ทำให้สามารถจัดหาอาหารส่งถึงบ้านได้ในบางครั้งที่ผู้คนจำเป็นต้องหยุดอยู่กับบ้าน ด้วยเหตุนี้ ไอเอสโอจึงกำลังพัฒนาแนวทางเพื่อช่วยให้ธุรกิจใช้บริการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ ยังมีเอกสารซึ่งเป็นข้อตกลงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศที่กำลังจะเกิดในเร็วๆ นี้ที่มีชื่อว่า  IWA 40, Guidelines for cloud kitchen services  ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับบริการครัวบนคลาวด์ที่จะช่วยปรับปรุงความสามารถในการให้บริการของอุตสาหกรรม เสริมสร้างความร่วมมือกับแพลตฟอร์มการจัดส่งอาหาร และตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้  ไอเอสโอยังมีเอกสารแนวทางต่างๆ ที่ช่วยให้เอสเอ็มอีได้รับประโยชน์สูงสุดจากมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดีของไอเอสโอ ได้แก่:

ไอเอสโอยังคงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมทุกประเภท ทุกขนาด รวมทั้ง MSME เพื่อร่วมสนับสนุนให้ทุกธุรกิจองค์กรสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน

ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2687.html

 454 ผู้เข้าชมทั้งหมด