องค์กรชั้นนำห่วงใยโลก ผลักดันมาตรฐานลดขยะในอวกาศ

ภารกิจของงานบนอวกาศทำให้วงโคจรของเราเต็มไปด้วยเศษซากอวกาศกว่า 900,000 ชิ้น เช่น จรวดและดาวเทียมเก่าๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงเป็นอย่างมากต่อภารกิจบนอวกาศ  ชิ้นส่วนอวกาศเหล่านั้นมาจากงานด้านโทรคมนาคม ความมั่นคงแห่งชาติ และวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศ  ทำให้เมื่อต้นปี 2564 ผู้นำโลกกลุ่ม G7  เรียกร้องให้ทุกประเทศทำงานร่วมกันเพื่อทำความสะอาด และสนับสนุนให้ร่วมมือกับไอเอสโอเพื่อช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่า

การจัดอันดับของ Space Sustainable Rating (SSR) ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆ นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงสภาวะของสภาพแวดล้อมใกล้โลกหรือบนอวกาศ ความคิดริเริ่มระดับโลกนี้นำโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ร่วมกับ European Space Agency, Space Enabled Research Group ที่ MIT Media Lab และ University of Texas at Austin และ Bryce Tech

มาตรฐานไอเอสโอเป็นหนึ่งในชุดแนวทางสากลที่ใช้ในแนวทางระดับอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งรวมถึงมาตรฐาน ISO 24113 ที่โดดเด่นที่สุด คือ ISO 24113, Space systems – Space debris mitigation requirements ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบอวกาศ ที่เป็นข้อกำหนดการลดขยะในอวกาศ และมาตรฐาน ISO 26900, Space data and information transfer systems – Orbit data messages ซึ่งเป็นระบบข้อมูลอวกาศและการถ่ายโอนข้อมูล เกี่ยวกับข้อความข้อมูลวงโคจร

ผู้จัดการของคณะกรรมการไอเอสโอของผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนามาตรฐานสำหรับการบรรเทาเศษซากในอวกาศและผู้อำนวยการมาตรฐานที่ American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) กล่าวว่าความคิดริเริ่มเช่นนี้มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องเศษซากในอวกาศที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากพื้นที่เป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันทั่วโลก การทำงานร่วมกันระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญในการลดการสร้างเศษซากใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้การจราจรเพิ่มขึ้น มาตรฐานสากลไอเอสโอจึงมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำแก่องค์กรเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรต่างๆ สามารถมีส่วนร่วมในความพยายามทำความสะอาดอวกาศ

SSR จะทำการส่งเสริมพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นในอวกาศผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยความโปร่งใสด้วยวิธีการกำหนดคะแนนให้กับภารกิจอวกาศตามมาตรการตัวชี้วัดต่างๆ และหนึ่งในมาตรการเหล่านั้นคือการปฏิบัติตามแนวทางสากลสำหรับการลดขยะในอวกาศ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวไม่ใช่โครงการแรกที่มุ่งเป้าไปที่การทำความสะอาดอวกาศ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้เป็นระบบการจัดระดับนานาชาติระบบแรกที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติเพื่อความยั่งยืนระยะยาวของกิจกรรมนอกอวกาศ (Guidelines for the Long-Term Sustainability of Outer Space Activities) ที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยและความยั่งยืนสำหรับอวกาศของเรา

ไอเอสโอมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการพัฒนามาตรฐานสำหรับอวกาศ ซึ่งมีการใช้หลายร้อยรายการในภารกิจอวกาศทั่วโลก มาตรฐานสากลสำหรับอวกาศได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการวิชาการไอเอสโอ ISO/TC , Aircraft and space vehicles ผ่านคณะอนุกรรมการ SC 13, Space data and information transfer systems และ SC 14, Space systems and operations โดยมีเลขานุการ ISO/TC 20 และคณะอนุกรรมการทั้งสองคณะดังกล่าวจัดขึ้นโดย ANSI ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2708.html

 433 ผู้เข้าชมทั้งหมด