เมื่อโลกเดือด…ถึงเวลาต้องแก้ไข

Share

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 (ค.ศ.2024) องค์การสหประชาชาติได้ออกมาเตือนว่ายุคของภาวะโลกร้อน (Global warming) ได้สิ้นสุดลง และกำลังเข้าสู่ยุคของภาวะโลกเดือด (Global Boiling)  ปัจจุบัน ปี 2567 ในประเทศไทย เรารู้สึกได้ถึงความร้อนระอุที่มีมากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตเช่นเดียวกับในหลาย ๆ ประเทศซึ่งได้เผชิญกับสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วมาแล้ว และหากมนุษย์เรายังคงมองข้ามความร้ายแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อนาคตของโลกเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลอย่างไม่มีใครสามารถปกป้องได้อีกต่อไป

ดังนั้น ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องลงมือดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยเหตุผลหลัก 3 ประการ คือ

ประการแรก เป็นเหตุผลด้านความจำเป็น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามต่อความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เช่น อาหาร น้ำ และความปลอดภัย ซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศสุดขั้ว ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น หรือการอพยพถิ่นฐานของมนุษย์และสัตว์

ประการที่สอง เป็นเหตุผลด้านข้อบังคับและกฎระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับใหม่กำหนดให้ธุรกิจต้องรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และดำเนินการลดการปล่อยก๊าซ ดังนั้น ลูกค้า นักลงทุน และผู้คนในยุคนี้จึงเรียกร้องให้ธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศเช่นกัน

ประการที่สาม เป็นเหตุผลด้านประโยชน์ที่ได้รับ  การดำเนินการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างแท้จริง  กล่าวคือ ทำให้สามารถประหยัดค่าพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงาน ลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่รุนแรง และสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ใหม่ ๆ จากผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งควรทำเพื่อมนุษยชาติและเพื่อโลกอีกด้วย

ธุรกิจอุตสาหกรรมไม่มีเวลาอีกต่อไปแล้ว เราจำเป็นต้องดำเนินการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยเหตุผลหลัก 3 ประการดังกล่าว การป้องกันย่อมดีกว่าแก้ไข  การดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกและช่วยให้มั่นใจในอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับทุกคนในขณะที่การละเลยต่อการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศหมายถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นอีกมากมาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลที่จะตามมาในภายหลัง

ไอเอสโอมีมาตรฐานเป็นจำนวนมากที่ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของคณะกรรมการวิชาการด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก ISO/TC 207/SC 7

องค์กรของท่านสามารถเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนที่มีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศได้  มาร่วมกันสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับทุกคนด้วยองค์ความรู้และบริการทวนสอบด้านความยั่งยืนของ MASCI สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทวนสอบด้านความยั่งยืน โทรศัพท์ 026171723 – 36  หรือ Email: VVD@masci.or.th 

ที่มา:

1. https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2023/07/29/un-what-is-global-boiling/
2.
https://sloanreview.mit.edu/article/why-we-need-to-have-to-want-to-act-on-climate/

 3,352 ผู้เข้าชมทั้งหมด