แนะนำมาตรฐานหลักทรัพย์และเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินทั่วโลกขึ้นอยู่กับรหัสที่เชื่อถือได้จำนวนหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมมีความปลอดภัยซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือรายการรหัส CFI (การจำแนกประเภทของเครื่องมือทางการเงิน) ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเพิ่งมีการเผยแพร่มาตรฐานฉบับใหม่ ทำให้มีรายการรหัสอิเล็กทรอนิกส์ที่จะสนับสนุนกระบวนการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น

มาตรฐาน ISO 10962, Securities and related financial instruments – Classification of financial instruments (CFI) code  (หลักทรัพย์และเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง – รหัสการจำแนกประเภทของเครื่องมือทางการเงิน) เป็นการอ้างอิงทั่วโลกสำหรับรหัสที่ใช้ในการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินเช่นเงินสด อนุพันธ์ หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี 2520 (ค.ศ.1997) เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนการเงินในการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินทั่วโลก

นอกจากนี้ ยังได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์เมื่อทำการซื้อขายกับตลาดที่แตกต่างกันและไม่สามารถจัดกลุ่มหลักทรัพย์ได้อย่างสอดคล้องกัน

รหัส CFI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และการประมวลผลโดยตรง ตลอดจนการค้นพบ การเปรียบเทียบ และการรวมข้อมูลเครื่องมือทางการเงินทั่วโลก ซึ่งมีการใช้โดยองค์กรต่างๆ เช่น บริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่อระบุและจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินอย่างเหมาะสม หรือหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อจัดประเภทและรวมกลุ่ม

คอร์บี เดียร์ หัวหน้าโครงการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนามาตรฐานกล่าวว่ามาตรฐานฉบับล่าสุดจะเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนื่องจากมีรูปแบบความหมายที่อ่านรายการรหัสและค่าต่างๆ ได้ด้วยเครื่องอ่าน

ทำให้ตอนนี้ไม่เพียงแต่จะเข้าถึงรหัสได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถรายงานได้แม่นยำขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้นและลดข้อผิดพลาดได้อีกด้วย นอกจากนี้ เรากำลังดำเนินการเพื่อสื่อสารการเปลี่ยนแปลงและติดตามประวัติการเปลี่ยนแปลงของรหัสที่ตั้งไว้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของธนาคารทั่วโลก”

มาตรฐาน ISO 10962 ฉบับล่าสุดจะได้รับการจัดการโดยหน่วยงานบำรุงรักษาโดยเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่ารายการมีความทันสมัยอยู่เสมอและตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร นายหน้า หน่วยงานกำกับดูแล และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์

ISO 10962 ได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการไอเอสโอ ISO / TC 68, Financial services, คณะอนุกรรมการ SC 8, Reference data for financial services โดยมีเลขานุการคือ SNV ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2675.html

 273 ผู้เข้าชมทั้งหมด