แนะนำมาตรฐานใหม่ระบบขนส่งอัจฉริยะด้วยระบบ LSAD

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ทบทวนเรื่องของการพัฒนาการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาแล้ว จึงพบว่าจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการขนส่ง โดยมีประเด็นพื้นฐานด้านโครงข่ายและเส้นทาง รูปแบบยานพาหนะ ประเภทเชื้อเพลิง  ความสามารถและความร่วมมือตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนด้วย

สำหรับระบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเภทหนึ่งคือ ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติความเร็วต่ำ (Low-speed automated driving: LSAD) ระบบนี้เปิดโอกาสให้เมืองต่างๆ ลดความแออัดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง  ส่งผลต่อเป้าหมายการใช้คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  ระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานบนเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในสภาพแวดล้อมที่ใช้ความเร็วต่ำ ซึ่งมักใช้ในเชิงพาณิชย์ ธุรกิจ หรือในวิทยาเขตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเทคโนโลยีนี้ได้รับผลกระทบจากการขาดมาตรฐานสากลที่มีการกำหนดประสิทธิภาพและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย แต่ล่าสุด ไอเอสโอได้พัฒนามาตรฐานใหม่สำหรับเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อช่วยทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้นแล้ว ซึ่งก็คือ มาตรฐาน ISO 22737, Intelligent transport systems – Low-speed automated driving (LSAD) systems for predefined routes – Performance requirements, system requirements and performance test procedures

ISO 22737 เป็นมาตรฐานระบบขนส่งอัจฉริยะสำหรับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติความเร็วต่ำ สำหรับเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ ข้อกำหนดของระบบ และขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ มีการจัดเตรียมภาษาทั่วไปเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีนี้ได้อย่างปลอดภัยทั่วโลก (แต่มาตรฐานนี้ไม่ได้ระบุเทคโนโลยีเซนเซอร์ที่อยู่ในยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ LSAD)

 

ดร. สิดดาร์ธา คาสท์เกอร์ หัวหน้าโครงการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนามาตรฐานดังกล่าว ระบุว่าการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในระบบ LSAD จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการขนส่งผู้คน สินค้าและบริการไปจากเดิม เนื่องจากการกำหนดข้อกำหนดขั้นต่ำและขั้นตอนการทดสอบสำหรับระบบ LSAD ของมาตรฐานใหม่นี้จะช่วยให้สามารถพัฒนาตัวเลือกการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ได้อย่างปลอดภัย

มาตรฐาน ISO 22737 ได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการวิชาการของไอเอสโอ ISO/TC 204, Intelligent transport systems ซึ่งมีเลขานุการคือ ANSI ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา: 1. https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/651563
2.
https://www.iso.org/news/ref2695.html

 405 ผู้เข้าชมทั้งหมด