แพล็ตฟอร์มใหม่ของไอเอสโอ ช่วยทั่วโลกใช้มาตรฐานได้เร็วขึ้น

นับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ วิถีการทำงานของผู้คนได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นการทำงานในรูปแบบใหม่มากขึ้น ถึงแม้ว่าปัจจุบัน สำนักงานหลายแห่งได้กลับมาให้บริการที่สำนักงานแล้ว แต่หลายแห่งก็ยังคงใช้รูปแบบการทำงานแบบไฮบริดโดยให้พนักงานทำงานในสำนักงานสลับกับการทำงานจากที่บ้านหรือจากที่ไหนก็ได้  แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการทำงานอาจจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไป และกลายเป็นนิวนอร์มอลสำหรับคนทั่วโลกไปแล้ว

ไอเอสโอได้พัฒนามาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกซึ่งได้มีการสร้างแพล็ตฟอร์มออนไลน์มาตั้งแต่ปี 2561 (ค.ศ.2018) แล้ว และได้ทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่เช่นกัน

ผู้จัดการโปรแกรมไอทีของไอเอสโอได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวไอเอสโอฟังถึงแนวทางการทำงานของผู้เชี่ยวชาญของไอเอสโอจากทั่วโลกผ่านแพล็ตฟอร์มของไอเอสโอที่มีชื่อว่า OSD (Online Standards Development platform)  ดังต่อไปนี้

แพล็ตฟอร์ม OSD เป็นตัวช่วยให้ไอเอสโอสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของมาตรฐานในทุกรูปแบบ โดยใช้ระบบการพัฒนาเนื้อหาที่มีโครงสร้างออนไลน์ที่กลมกลืนกันตามมาตรฐานที่ตลาดยอมรับ คือ NISO STS ซึ่งแพลตฟอร์ม XML ช่วยทำการปรับปรุงและลดความซับซ้อนของกระบวนการที่มีอยู่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของกระบวนการสร้างมาตรฐานไปจนถึงการเผยแพร่และวิวัฒนาการต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไป

ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนามาตรฐาน จะเห็นได้ว่าคุณภาพของเนื้อหาได้รับการปรับปรุงพร้อมกับการแสดงความคิดเห็นทางออนไลน์ที่ง่ายขึ้นและการรวบรวมข้อมูลในขั้นสุดท้าย แพลตฟอร์มใหม่นี้ช่วยให้ไอเอสโอสามารถเผยแพร่มาตรฐานต่อไปได้รวดเร็วขึ้น  สามารถรับข้อมูลไปยังผู้ใช้งานมาตรฐานในจุดที่จำเป็น และนำแนวทางไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

นอกจากนี้ แพล็ตฟอร์ม OSD ยังประสานความร่วมมือระหว่างไออีซี (คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์) และไอเอสโอ (องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน) รวมทั้งพันธมิตรในระดับภูมิภาคอื่น ๆ ได้อย่างสอดคล้องกัน และอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับผู้ที่ทำงานกับองค์กรเหล่านั้นได้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ตัวอย่างเช่น การแก้ไขความคิดเห็นและการสร้างฉันทามติอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและยุ่งยาก แต่แพล็ตฟอร์ม OSD ช่วยให้ผู้จัดการคณะกรรมการวิชาการสามารถจัดเรียง กลั่นกรอง และจัดกลุ่มความคิดเห็นของสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการสร้างฉันทามติ (consensus) อันเป็นหลักการสำคัญของการพัฒนามาตรฐานให้เกิดขึ้นได้

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การทำงานทางไกลและแพลตฟอร์มมากมายที่สนับสนุนให้เกิดการเติบโตมากขึ้น แพลตฟอร์มการพัฒนามาตรฐานที่มีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกันเช่นนี้เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งมืออาชีพรุ่นใหม่ในการพัฒนามาตรฐาน  การทำงานแบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดความจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการเฉพาะของไอเอสไอเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับวิธีที่ผู้คนทำงานอยู่แล้วด้วย ซึ่งแพล็ตฟอร์ม OSD ทำให้มีการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี มีการบูรณาการเนื้อหามาตรฐาน  มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ และช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งมืออาชีพที่มาทำงานร่วมกันในการทำความเข้าใจวิวัฒนาการของมาตรฐาน    รวมทั้งที่มาและเหตุผลของความคิดเห็นที่เข้าสู่ร่างมาตรฐานต่าง ๆ

นอกจากนี้ ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดของแพล็ตฟอร์ม OSD อีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้นักพัฒนามาตรฐานสามารถพัฒนามาตรฐานโดยมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาของมาตรฐาน และไม่ต้องเน้นรูปแบบเช่นที่เป็นมาในอดีต ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและถือว่าเป็นผู้นำนวัตกรรมเชิงกระบวนการในการพัฒนามาตรฐานให้กับสมาชิกไอเอสโอทั่วโลกด้วย

สำหรับกระบวนการสร้างเนื้อหาบนแพล็ตฟอร์ม OSD ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสามประการ ได้แก่ การเขียน การแสดงความคิดเห็นของสมาชิก และการแก้ไขเพื่อเผยแพร่ ซึ่งไอเอสโอกำลังพัฒนาเครื่องมือให้ครอบคลุมแต่ละกระบวนการตามลำดับ จวบจนถึงปัจจุบัน ภายใต้แพล็ตฟอร์ม OSD คณะทำงานของไอเอสโอมากกว่า 80 กลุ่มงานกำลังร่างมาตรฐานอยู่อย่างแข็งขัน และมีผู้ใช้งานมากกว่า 7,000 รายได้รับประสบการณ์การใช้งานในมุมมองของการเขียนเนื้อหามาตรฐานแล้ว ซึ่งหลังจากมีการปรึกษาหารือกับสมาชิกไอเอสโอกว่า 150 รายที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีร่างมาตรฐานที่เหมาะสมกับฟังก์ชันงานที่ทำหน้าที่แสดงความคิดเห็นของสมาชิกอันเป็นการนำร่อง และตอนนี้มีสมาชิกกว่า 90 รายจากทั่วโลกกำลังส่งความคิดเห็นไปยังแพล็ตฟอร์มโดยตรง

นอกจากนี้ ไอเอสโอยังได้จัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งการฝึกอบรม การถามและตอบ (Q&A) และการให้ความช่วยเหลือด้วยตนเอง เพื่อให้นักพัฒนามาตรฐานและคนทำงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและเปลี่ยนไปใช้แพล็ตฟอร์มใหม่ได้ดีขึ้น

จูลี ซูเตอร์กล่าวว่าการได้เห็นความคืบหน้าในการทำงานบนแพล็ตฟอร์ม OSD เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก และแพล็ตฟอร์มนี้ทำให้ไอเอสโอสามารถก้าวข้ามพรมแดนของประเทศ ขอบเขตของเวลาที่แตกต่างกัน  เร่งกระบวนการทำงาน และเชื่อมต่อสมาชิกของไอเอสโอเข้าด้วยกันอยู่ตลอดเวลา

การทำงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยของไอเอสโอนี้ส่งผลให้คนทั่วโลกมีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากมาตรฐานสากลของไอเอสโอ

ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2800.html   

 74 ผู้เข้าชมทั้งหมด