ไอเอสโอพัฒนามาตรฐานภาษาทั่วไปสำหรับสกุลเงินดิจิทัล

คริปโตเคอร์เรนซี หรือสกุลเงินดิจิทัล เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งที่มีการเข้ารหัส มีราคากลางในการซื้อขายแปรผันตามกลไกตลาด ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าผ่านอินเทอร์เน็ตได้ บางครั้งจึงเรียกสกุลเงินดิจิทัลว่าสกุลเงินเสมือน และด้วยราคาบิตคอยน์ที่เพิ่มขึ้นสูงมากในปี 2564 จึงทำให้ผู้คนสนใจเข้ามาลงทุนในการค้าสกุลเงินดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

สกุลเงินดิจิทัลที่เก่าแก่ที่สุดคือบิตคอยน์ ซึ่งมีอายุมากกว่า 20 ปี ความสำเร็จของบิตคอยน์นำไปสู่การเพิ่มสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก  สกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ทำงานบนหลักการของการกระจายศูนย์โดยไม่มีใครควบคุมได้ทั้งหมดและมีความโปร่งใสมาก

อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งมีตัวระบุโทเคนดิจิทัล (Digital token identifiers: DTI) ที่ทำหน้าที่นี้  จึงมีความต้องการภาษาทั่วไปเพิ่มขึ้น  ทำให้ไอเอสโอพัฒนามาตรฐานสากลฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนั้น

มาตรฐานสากลดังกล่าวคือ ISO 24165-1, Digital token identifier (DTI) – Registration, assignment and structure – Part 1: Method for registration and assignment  เป็นมาตรฐานสำหรับวิธีการลงทะเบียน  การมอบหมายและโครงสร้าง– ซึ่งมีการกำหนดและการสร้างตัวระบุความยาวคงที่แบบสุ่ม ไม่ซ้ำใคร สำหรับโทเคนดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อคำขอลงทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางการนำไปใช้ที่ระบุไว้

มาตรฐานนี้สามารถนำไปใช้เสริมกับมาตรฐาน ISO 24165-2, Digital token identifier (DTI) – Registration, assignment and structure – Part 2: Data elements for registration ISO 24165-2 ซึ่งเป็นการลงทะเบียน การกำหนด และโครงสร้างในเรื่ององค์ประกอบข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน ซึ่งกำหนดองค์ประกอบข้อมูลที่รวมอยู่ในบันทึกลงทะเบียนและใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ระหว่างโทเค็นดิจิทัลและตัวระบุ ตามที่วิธีที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ISO 24165-1

โดมินิก แทนเนอร์ ประธานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนามาตรฐาน ISO 24165 กล่าวว่าหากไม่มีมาตรฐานในการระบุโทเค็นและหน่วยงานกำกับดูแล อุตสาหกรรมนี้จะลงเอยด้วยการมีเครื่องหมายที่ซ้ำกันจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น บิตคอยน์ถูกระบุว่าเป็น BTC แต่ XBT ก็ถูกนำมาใช้เช่นกัน

ผู้ใช้งานจำเป็นต้องใช้ตัวระบุแบบสุ่มที่ไม่ซ้ำใคร ไม่กำกวม สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้และมีความยาวตายตัวสำหรับโทเคนดิจิทัลที่ทำงานร่วมกันได้  และมาตรฐาน ISO 24165 คือคำตอบของความต้องการนี้

มาตรฐานนี้จะถูกนำไปใช้โดย Etrading Software ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการการลงทะเบียนของมาตรฐาน ISO 24165 ซึ่งจะออกตัวระบุโทเคนดิจิทัลและเก็บรักษาไว้ในทะเบียนส่วนกลางที่เข้าถึงได้แบบสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มาตรฐาน ISO 24165-1 และ ISO 24165-2 ได้รับการพัฒนาโดยคณะอนุกรรมการไอเอสโอsubcommittee SC 8,  Reference data for financial services คณะกรรมการวิชาการไอเอสโอISO/TC 68, Financial services. โดยมีเลขานุการคือ  SNV ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประทศสวิตเซอร์แลนด์

ที่มา: 1. https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/digital-asset.html

         2. https://www.iso.org/news/ref2729.html

 181 ผู้เข้าชมทั้งหมด