หน่วยรับรองระบบหน่วยตรวจ ห้องปฏิบัติการ

หน่วยรับรองระบบ (CB)

หน่วยตรวจ (IB)

หน่วยตรวจ (IB) มาตรฐานแรงงานไทย

หน่วยรับรองระบบ (CB)

เป็นการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล (Database) หน่วยรับรองระบบ (CB) : Update 1 กันยายน 2565
หน่วยรับรอง
อินเตอร์เทคเทสติ้งเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) บจก.
ที่อยู่
5/1 พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2930-6554
โทรสาร
0-2939-0661
อีเมล
labtest@itsthai.co.th
เว็บไซต์
www.itsintertek.com
หน่วยรับรอง
ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) บจก.
ที่อยู่
อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 14; 3388/46 ถ.พระราม 4 คลองตัน คลองเตย กทม. 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2367-5594-7 ext. 7
โทรสาร
0-2367-5249
อีเมล
enquiries.th@lrqa.com; nit.tanasuthiseri@lr.org
เว็บไซต์
www.th.lrqa.com; www.lrqa.com
หน่วยรับรอง
วิท อินเตอร์เนชั่นแนล แอสเซสเมนท์ (ประเทศไทย) บจก.
ที่อยู่
1126/1 อาคารวานิช 1 ชั้นที่ 9 ห้องหมายเลข 904; 906 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2255-8746-8
โทรสาร
0-2255-8749
อีเมล
witthailand@hotmail.com
เว็บไซต์
www.wit-int.com
หน่วยรับรอง
ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) บจก.
ที่อยู่
25/73 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-29697722-5
โทรสาร
0-29697726-7
อีเมล
ursthai@ksc.th.com
เว็บไซต์
http://www.ursthailand.com/
หน่วยรับรอง
เพอร์รี่ จอห์นสัน รีจิสตราร์ อิงค์
ที่อยู่
140 อาคารวัน แปซิฟิค เพลส ชั้น 12 ห้อง 1201 ถนนสุขุมวิท คลองเตย วัฒนา กรงเทพฯ 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2343-1713
โทรสาร
0-2343-1712
อีเมล
pjrthai@access.inet.co.th; pjrthai@pjr.co.th
เว็บไซต์
www.pjr.com
หน่วยรับรอง
บีเอสไอ แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) บจก.
ที่อยู่
127/25 อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ช่องนนทรี ยานนาวา
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2294-4889-92
โทรสาร
0-2294-4467
อีเมล
infothai@bsigroup.com
เว็บไซต์
www.bsithailand.com
หน่วยรับรอง
บีเอสไอ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) บจก.
ที่อยู่
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้นที่ 10 ยูนิต 1005 ถ. พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2636-0817-9
โทรสาร
0-2636-0827
อีเมล
mail@bsithailand.com
เว็บไซต์
www.bsithailand.com
หน่วยรับรอง
ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) บจก.
ที่อยู่
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 111 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0 2564 8041
โทรสาร
0 2564 8042
อีเมล
info@tuv-sud-psb.co.th
เว็บไซต์
www.tuv-sud-psb.co.th
หน่วยรับรอง
เซิร์ท คอร์ป (ประเทศไทย) บจก.
ที่อยู่
1097/5 อาคารบิ๊กเบน ถนนวิเชียรโชฏก ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0 3442 7535 6
โทรสาร
0 3442 7537
อีเมล
mscert.certificate@mscertthai.com
เว็บไซต์
www.mscertthai.com
หน่วยรับรอง
เจแปน ควอลิตี้ แอชชัวแรนซ์ ออร์แกไนเซชั่น (เจคิวเอ) ดำเนินการผ่าน ที คิว เอ บจก.
ที่อยู่
อาคาร 253 อโศก ชั้นที่ 23 ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2664-4004
โทรสาร
0-2664-4064
อีเมล
info@tqa.co.th; tqa@loxinfo.co.th
เว็บไซต์
www.tqa.co.th