ห้องปฏิบัติการ

Update : 1 มีนาคม 2567

ห้องปฎิบัตการทดสอบ
เหล็กโครงสร้างและเหล็กก่อสร้าง
เหล็กกล้าไร้สนิม
คอนกรีต
ซีเมนต์
เซรามิก
วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
โทรคมนาคม
ไฟฟ้ากำลัง
ผลิตภัณฑ์เครื่องกล
ยานยนต์
ชิ้นส่วนยานยนต์
โลหะกรรม
เคมีภัณฑ์
สิ่งแวดล้อม
อาหารและเครื่องดื่ม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
พลาสติก
ยาง
โภคภัณฑ์/เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (กระดาษ)
โภคภัณฑ์/เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (สิ่งทอ)
โภคภัณฑ์/เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ของเล่น)
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
กลุ่มเคมี กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และกลุ่มฟิสิกส์
กลุ่มสาธารณสุข/คุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (OECD GLP)
กลุ่มสารพิษตกค้างในผักและผลไม้

 11,254 ผู้เข้าชมทั้งหมด