หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ

เป็นการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล (Database)
หน่วยรับรอง
บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 11 ซี, ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
66 2 765 2999
โทรสาร
-
อีเมล
web.iao-th@intertek.com
เว็บไซต์
https://www.intertek.co.th/

 49 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด
ที่อยู่
267/127 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0 3365 0966
โทรสาร
-
อีเมล
recrayong@recndt.com
เว็บไซต์
https://www.recndt.com/

 45 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท วิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่
3689 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
-
โทรสาร
-
อีเมล
-
เบอร์โทร
-

 51 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) แผนกตรวจสอบและรับรอง A
ที่อยู่
21/3 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
(+66) 3869-1408-10
โทรสาร
(+66) 3869-2028
อีเมล
info@qualitechplc.com
เว็บไซต์
https://qualitechplc.com/

 45 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท ทีไอเอสอินสเปคชั่น จำกัด
ที่อยู่
1674/3 ซอยเพชรบุรี 36 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
-
โทรสาร
-
อีเมล
-
เบอร์โทร
-

1674/3 ซอยเพชรบุรี 36 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 45 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท ไอเอสโอซิสเตม เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่อยู่
81/7 หมู่ที่ 7 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
-
โทรสาร
-
อีเมล
-
เบอร์โทร
-

 42 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท ศิวะเทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด แผนกตรวจรับรองอุปกรณ์อุตสาหกรรม
ที่อยู่
195 ซอยเพชรเกษม 65 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0 2444 3645 (อัตโนมัติ 15 สาย) , 0 2809 3261 (อัตโนมัติ 8 สาย)
โทรสาร
0 2444 3026_7 , 0 2809 3276_7
อีเมล
info@siwatesting.com
เว็บไซต์
http://www.siwatesting.com/

 45 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด (หน่วยตรวจ)
ที่อยู่
19/11-12 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0 3869 4145 8
โทรสาร
0 3869 4149
อีเมล
-
เว็บไซต์
https://www.systronics.co.th/

 54 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายรับรองผลิตภัณฑ์ กลุ่มหน่วยตรวจ
ที่อยู่
141 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ตึก D อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
-
โทรสาร
-
อีเมล
-
เบอร์โทร
-

 50 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท อันเดอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ฝ่ายหน่วยตรวจ)
ที่อยู่
888 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
-
โทรสาร
-
อีเมล
-
เบอร์โทร
-

 713 ผู้เข้าชมทั้งหมด