หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ

เป็นการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล (Database)
หน่วยรับรอง
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย ส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน
ที่อยู่
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0 2980 6688
โทรสาร
0 2980 6199
อีเมล
info@dti.or.th
เว็บไซต์
http://www.dti.or.th/
หน่วยรับรอง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ฝ่ายตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสี
ที่อยู่
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
ชื่อผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
024019889, 024019889 ต่อ 5995, 024019885
โทรสาร
037392913
อีเมล
saraban@tint.or.th
เว็บไซต์
https://www.tint.or.th/th/service/
หน่วยรับรอง
บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 11 ซี, ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
66 2 765 2999
โทรสาร
-
อีเมล
web.iao-th@intertek.com
เว็บไซต์
https://www.intertek.co.th/

 738 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด
ที่อยู่
267/127 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0 3365 0966
โทรสาร
-
อีเมล
recrayong@recndt.com
เว็บไซต์
https://www.recndt.com/

 575 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท วิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่
3689 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
-
โทรสาร
-
อีเมล
-
เบอร์โทร
-

 554 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) แผนกตรวจสอบและรับรอง A
ที่อยู่
21/3 ถนนบ้านพลง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
(+66) 3869-1408-10
โทรสาร
(+66) 3869-2028
อีเมล
info@qualitechplc.com
เว็บไซต์
https://qualitechplc.com/

 557 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท ทีไอเอสอินสเปคชั่น จำกัด
ที่อยู่
1674/3 ซอยเพชรบุรี 36 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
-
โทรสาร
-
อีเมล
-
เบอร์โทร
-

1674/3 ซอยเพชรบุรี 36 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 616 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท ไอเอสโอซิสเตม เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด
ที่อยู่
81/7 หมู่ที่ 7 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
-
โทรสาร
-
อีเมล
-
เบอร์โทร
-

 633 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท ศิวะเทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด แผนกตรวจรับรองอุปกรณ์อุตสาหกรรม
ที่อยู่
195 ซอยเพชรเกษม 65 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0 2444 3645 (อัตโนมัติ 15 สาย) , 0 2809 3261 (อัตโนมัติ 8 สาย)
โทรสาร
0 2444 3026_7 , 0 2809 3276_7
อีเมล
info@siwatesting.com
เว็บไซต์
http://www.siwatesting.com/

 582 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด (หน่วยตรวจ)
ที่อยู่
19/11-12 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0 3869 4145 8
โทรสาร
0 3869 4149
อีเมล
-
เว็บไซต์
https://www.systronics.co.th/

 4,241 ผู้เข้าชมทั้งหมด