Search มาตรฐานและกฎระเบียบ

ISO 6460-1:2022 Motorcycles — Measurement method for gaseous exhaust emissions and fuel consumption — Part 1: General test requirements

ประเทศเกี่ยวข้อง
สหภาพยุโรป,สหรัฐอเมริกา,อื่นๆ
สาขาอุตสาหกรรมสินค้า
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
วันที่บังคับใช้
2022-02-10
มาตรฐานประเภท
สมัครใจ
ขอบข่าย

รถจักรยานยนต์

สรุปรายละเอียดสำคัญ

มาตรฐานฉบับนี้ระบุข้อกำหนดในการทดสอบทั่วไปสำหรับการวัดการปล่อยก๊าซไอเสียจากรถจักรยานยนต์ และสำหรับการพิจารณาการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์ตามที่กำหนดไว้ใน ISO 3833 ใช้กับรถจักรยานยนต์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ (เครื่องยนต์สี่จังหวะหรือลูกสูบแบบโรตารี่ เครื่องยนต์).

แหล่งข้อมูล
https://www.iso.org/standard/76925.html