รายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานระบบการจัดการ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ISO 45001: 2018

มาตรฐาน ISO 45001:2018 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นมาตรฐานที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อ ค.ศ.2018 และอยู่ระหว่างช่วงระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายจากมาตรฐานฉบับเดิมไปสู่มาตรฐานฉบับใหม่ (Transition Period) โดยเป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ทดแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 / มอก. 18001 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและเนื้อหาของมาตรฐานค่อนข้างมาก ทำให้ผู้ที่ได้รับการรับรอง OHSAS 18001 / มอก. 18001 และต้องการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐาน ISO 45001 จะต้องมีการศึกษาข้อมูลและดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการในองค์กรค่อนข้างมาก

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<<