รายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 13485:2016

รายงานฉบับนี้ เป็นการนำเสนอแนวทางที่ดีในการนำมาตรฐาน ISO 13485 ไปปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปได้นำไปใช้ในการศึกษาและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการ เพื่อยกระดับศักยภาพการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ต่อไป

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<<