สรุปผลการจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการปรับตัวเข้าสู่ ISO 45001:2018”

การจัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการปรับตัวเข้าสู่ ISO 45001:2018” ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีพ.ศ.2562 (Intelligence Unit) ดำเนินการเมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา ณ ห้องจันผา โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่ จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 56 คน แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit) และการบรรยาย หัวข้อ “ติดตามความเคลื่อนไหว : ทำความรู้จักมาตรฐานเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่สำคัญ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” โดย นางจุรีพร บุญ-หลง ผู้จัดการอาวุโสแผนกการมาตรฐาน ฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จากนั้นเป็นกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: “แนวโน้มความเคลื่อนไหวของมาตรฐานที่สำคัญ และการปรับตัวเข้าสู่ ISO 45001:2018” โดย คุณชานินท์ จันทร์พัฒนะ ผู้จัดการอาวุโส แผนกบริการฝีกอบรม ฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก