สรุปผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 หัวข้อ : “เตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานและกฎระเบียบต่อภาคอุตสาหกรรม”

งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 หัวข้อ : “เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานและกฎระเบียบต่อภาคอุตสาหกรรม” ภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีพ.ศ.2560 (Intelligence Unit) จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ ซีไซด์ ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

การจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 74 คน แบ่งออกเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแนะนำภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit) และการบรรยาย หัวข้อ “ติดตามความเคลื่อนไหว : ทำความรู้จักมาตรฐานเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่สำคัญ” โดย นางจุรีพร บุญ-หลง ผู้จัดการอาวุโสแผนกการมาตรฐาน ฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : แนวทางการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานสากลฉบับปรับปรุงใหม่สำหรับภาคอุตสาหกรรม ISO 9001 : 2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ และ ISO 14001: 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดย นายวุฒพงศ์ จิรพรเจริญ ผู้แทนจาก บริษท สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด และ นายจันทสิงห์ ดวงบ้านเซ่า ผู้แทนจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด ตามลำดับ ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก

Download :