สัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมและแจ้งเตือนภัย (7 กันยายน 2555)

การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมและแจ้งเตือนภัย โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit) วันที่ 7 กันยายน 2555 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง

Download : เอกสารการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมและแจ้งเตือนภัย