อบรม Decarbonization 16-17 สิงหาคม 2555

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) “Decarbonization : Sustainability Trends and Practices” 16-17 สิงหาคม 2555 ณ วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา

Download : เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) “Decarbonization : Sustainability Trends and Practices”