วันรับรองระบบงานโลก 2567

Share

9 มิถุนายน ของทุกปีถือเป็นวันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day: WAD) ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับโลกที่ก่อตั้งโดยองค์การระหว่างประเทศ 2 แห่ง คือ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum: IAF) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation: ILAC)

สำหรับวันรับรองระบบงานโลกในปี 2567(ค.ศ.2024) IAF และ ILAC มีการรณรงค์ในหัวข้อ “การรับรองระบบงาน: เพิ่มขีดความสามารถให้วันพรุ่งนี้ และกำหนดอนาคต” (Accreditation: Empowering Tomorrow and Shaping the Future) เพื่อเน้นย้ำถึงคุณค่าของการรับรองระบบงาน โดยเจาะลึกถึงผลของการรับรองระบบดิจิทัล เทคโนโลยีใหม่ ๆ และประเด็นด้านความยั่งยืน ทำให้ทราบว่าการรับรองระบบงานสามารถกำหนดรูปแบบชีวิตในด้านต่างๆ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงของเราอยู่เสมอ เราจึงสามารถควบคุมโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่และรับมือกับความท้าทายระดับโลกได้

การรับรองระบบงานเป็นเสาหลักสำคัญของการสร้างความมั่นใจให้กับสังคมโลกมานานหลายทศวรรษ และปัจจุบัน เป็นรากฐานของความไว้วางใจในเกือบทุกด้านในชีวิตประจำวัน การประเมินความสอดคล้องที่ได้รับการรับรอง (Accreditation conformity assessment) สามารถทำให้เกิดการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องความแม่นยำ ความปลอดภัย และคุณภาพโดยสามารถรองรับความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวในโลกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นในยุคนี้ และเนื่องจากความยั่งยืนยังคงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นหลัก การรับรองระบบงานจึงทำให้ผู้บริโภคและธุรกิจหรือองค์กรตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลรอบด้านซึ่งในแต่ละด้าน  ทั้ง IAF และ ILAC มีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดการยอมรับภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในการรับรองระบบงาน ทำให้ธุรกิจอุตสาหกรรมหรือองค์กร (ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองหรือ CB ที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล) สามารถก้าวพ้นขอบเขตทางภูมิศาสตร์และขอบเขตของอุตสาหกรรมโดยลดความจำเป็นในการทดสอบและรับรองซ้ำ และสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับตลาดโลก

วันรับรองระบบงานโลก 2567 ไม่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองความสำเร็จในอดีตเท่านั้น แต่เป็นการมองหาโลกแห่งความไว้วางใจในเทคโนโลยีใหม่ แนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน และการทำงานร่วมกันระดับโลกครั้งสำคัญโดยการตรวจสอบและรับรองสามารถเป็นกรอบการดำเนินงานสำหรับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจซึ่งช่วยให้ธุรกิจและองค์กรยอมรับเทคโนโลยีใหม่และขับเคลื่อนนวัตกรรมได้อย่างมั่นใจ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการนำไปใช้งานและบูรณาการเข้ากับระบบที่มีอยู่ ผู้สนใจสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมวันรับรองระบบงานโลก 2567 ได้โดยใช้แฮชแท็กดังนี้ #WAD2024

สำหรับองค์กรที่สนใจพัฒนาและยกระดับเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment Body) ตามมาตรฐานสากล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกพัฒนาระบบงาน ฝ่ายบริการเทคนิค โทรศัพท์ 026171723 – 36  หรือ Email: QSD@masci.or.th

ที่มา: https://ilac.org/latest_ilac_news/world-accreditation-day-2024/

 240 ผู้เข้าชมทั้งหมด