Category Archives: บทความและบทวิเคราะห์

โอกาสใหม่ของสังคมสูงวัยกับมาตรฐานสากล

โลกของเรากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมหน้าในหลายด้านรวมทั้งด้านประชากรศาสตร์ซึ่งในหลายพื้นที่ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสูงวัย และมีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบการจ้างงาน ไอเอสโอตระหนักถึงความสำคัญของสังคมสูงวัย และได้ศึกษาวิจัยในเรื่องนี้โดยเน้นถึงแนวโน้มทั่วโลกในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่ออนาคตที่ดีกว่า เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้แล้ว ไอเอสโอจึงสะท้อนถึงขอบเขตที่เป็นไปได้สำหรับงานด้านมาตรฐาน ...

สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวตามเทรนด์โลกด้วยมาตรฐานไอเอสโอ

โรงแรมและที่พักมีความสำคัญต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวและมีศักยภาพมหาศาลสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และทั่วโลกยังคงให้ความสนใจในด้านความยั่งยืนซึ่งช่วยทำให้ผู้คนทั่วโลกปรารถนาที่จะสัมผัสการบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น เมื่อนักเดินทางตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนมากขึ้น ก็จะสามารถเพลิดเพลินกับวันหยุดอย่างมีความสุข โดยตระหนักรู้ว่าพวกเขามีส่วนในการปกป้องโลกของเราด้วยการเลือกที่พักที่ยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันเป็นแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวของโลกที่สำคัญ...