ข้อกังวลเรื่องกัญชากับเอกสาร IWA ของไอเอสโอ

Share

2.1 INTRODUCTION TO IWA 37เรื่องของ “กัญชา” อาจเป็นประเด็นร้อนของประเทศต่างๆ แต่เมื่อพิจารณาในแง่การนำไปใช้งานเพื่อดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยแล้ว ก็จำเป็นต้องมีมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศแคนาดา (Standards Council of Canada: SCC) ได้กล่าวว่า “มาตรฐาน” มีความจำเป็นสำหรับตลาดกัญชาที่มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อปี 2561 (ค.ศ.2018) ประเทศแคนาดาได้บังคับใช้พระราชบัญญัติกัญชาของรัฐบาลกลาง (Federal Cannabis Act) ซึ่งทำให้ประเทศแคนาดากลายเป็นประเทศที่ 2 ในโลก รองจากอุรุกวัย ที่ได้พิจารณาให้การเพาะปลูก การครอบครอง และการบริโภคกัญชาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย

นับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย  กล่าวคือ กัญชาถูกกฎหมายสามารถปลูกได้โดยมีข้อจำกัด โดยสามารถซื้อและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และการพักผ่อนหย่อนใจได้ในจอร์เจีย มอลตา เม็กซิโก และแอฟริกาใต้ รวมถึงบางส่วนของสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพิ่มเติมจาก 28 ประเทศที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์แล้ว และหลายประเทศทั่วโลกกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขในลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นอาจเป็นเรื่องยากที่จะตามให้ทัน และในโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว ผู้ประกอบการและนักธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาจำนวนมากมักจะประสบกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการตอบคำถามเกี่ยวกับคุณภาพ การตรวจสอบย้อนกลับ และความปลอดภัยของกัญชาด้วย

เมื่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกัญชาต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงมีความต้องการคำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถยืนอยู่ในจุดที่เหมาะสมสำหรับกฎหมายใหม่และเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน ซึ่งเป็นเวลาที่สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศแคนาดา (SCC) ก้าวเข้ามาเพื่อเสนอแนวทางที่ครอบคลุมในการสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจและผู้ที่ชื่นชอบกัญชา รวมทั้งหน่วยงานที่กำกับดูแลด้วย

แม้ว่ากฎระเบียบของรัฐบาลกลางในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศแคนาดาจะมีข้อกำหนดสำหรับการควบคุมและความปลอดภัยของยาและช่วยให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคบางส่วนแล้ว แต่แนวทางเฉพาะของกัญชาก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการกับข้อกังวลด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญกว่า 200 คนของประเทศแคนาดาก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำที่จำเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืนของสิ่งอำนวยความสะดวกและการดำเนินงานเกี่ยวกับกัญชา

ไอเอสโอได้เผยแพร่เอกสาร IWA (International Workshop Agreements) ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นมาตรฐานสากลต่อไปในอนาคต เอกสารดังกล่าวองค์กรทั่วโลกสามารถนำไปใช้เพื่อจัดการกับข้อกังวลในระดับระหว่างประเทศรวมทั้งจัดการกับผลที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้ โดยรูปแบบของเอกสาร IWA ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน (ไม่ได้ผ่านกระบวนการดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาการไอเอสโออย่างเต็มรูปแบบ)

ไอเอสโอได้พัฒนาเอกสาร IWA ที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับภาคส่วนกัญชา รวม 3 ฉบับ ดังต่อไปนี้

  1. IWA 37-1: 2022, Safety, security and sustainability of cannabis facilities and operations – Part 1: Requirements for the safety of cannabis buildings, equipment and oil extraction operations
  2. IWA 37-2: 2022, Safety, security and sustainability of cannabis facilities and operations – Part 2: Requirements for the secure handling of cannabis and cannabis products
  3. IWA 37-3: 2022, Safety, security and sustainability of cannabis facilities and operations – Part 3: Good production practices (GPP)

ตามที่ SCC ได้กล่าวว่ามาตรฐานมีความจำเป็นสำหรับตลาดกัญชาที่มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ในภาพรวมแล้ว เอกสารดังกล่าวจึงได้ให้แนวทางอันล้ำค่าแก่องค์กรนิติบัญญัติและบริษัทเกิดใหม่ รวมทั้งช่วยสร้างตลาดที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายสำหรับผู้ใหญ่ที่ใช้กัญชาด้วย

ที่มา: https://www.iso.org/contents/news/2022/10/standards_safe_legal_cannabis.html

 560 ผู้เข้าชมทั้งหมด