6 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเอไอ

Share

มีการคาดการณ์ว่าเอไอหรือปัญญาประดิษฐ์จะสร้างงานใหม่ทั่วโลกนับล้านตำแหน่ง และหลายคนรู้สึกวิตกกังวลว่าเอไอจะเข้ามาแทนที่มนุษย์ แต่อันที่จริงแล้ว เอไอมีส่วนช่วยให้เพิ่มผลผลิตได้มาก และไม่ได้เข้ามาแทนที่มนุษย์ทั้งหมด  แต่เอไอก็สามารถส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

จากรายงานของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ปี 2566 (ค.ศ.2023)  ระบุว่าบทบาทของอาชีพเกี่ยวกับเอไอที่มีการเติบโตเร็วที่สุด คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเอไอและแมชชีนเลิร์นนิ่ง นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

มีตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าเอไอสามารถเอาชนะมนุษย์ได้ เช่น ในการแข่งขันการถ่ายภาพ การคิดค้นวัสดุใหม่ และการแข่งขันโดรนชิงแชมป์โลก เป็นต้น แต่ก็มีประเด็นที่ละเอียดอ่อนเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องจริยธรรม และกฎหมาย

สำหรับสิ่งที่เอไอไม่น่าจะเข้ามาแทนที่มนุษย์ในการทำงานได้เพราะจำเป็นต้องใช้ทักษะของมนุษย์ เช่น การตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ ความคล่องแคล่วทางกายภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ เป็นต้น และที่น่าสนใจคือ คำตอบเหล่านี้ ได้มาจาก ChatGPT

แต่ไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีที่ใช้เอไอทำงานให้มนุษย์จะใช้ได้เสมอไปในทุกกรณี  เพราะยังมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ความมั่นคงในการทำงาน อคติ และจริยธรรม การอภิปรายในประเด็นเหล่านี้จะมีการพูดคุยกันในการประชุมสุดยอดการกำกับดูแลเอไอของ WEF (AI Governance Summit) ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีผู้นำเอไอมากกว่า 200 คนมารวมตัวกันเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของเอไอที่มีต่อการทำงาน ความปลอดภัย และเศรษฐกิจ

ระหว่างที่รอผลการประชุมดังกล่าว เราจำเป็นต้องเข้าใจเอไอให้ดี เราควรทำความเข้าใจถึงผลกระทบของเอไอที่มีต่อมนุษย์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  และต่อไปนี้คือ 6 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับเอไอ

  1. เอไอจะเปลี่ยนตลาดงานอย่างไร
    เอไอไม่ได้เข้ามาแทนที่มนุษย์ แต่มนุษย์สามารถใช้เอไอให้เป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยที่งานบางประเภทยังคงต้องใช้ทักษะของมนุษย์ตามที่กล่าวมาข้างต้น
  2. เอไอจะพลิกโฉมเศรษฐกิจโลกอย่างไร

ในอดีตนั้น ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการเติบโตของผลผลิตได้รับการกล่าวเกินจริงอย่างต่อเนื่อง เขียนโดย Boston Consulting Group สำหรับฟอรัม และเป็นได้ว่านักวิเคราะห์อาจจะทำผิดพลาดแบบเดียวกันกับ generative AI

  1. เอไอจะเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพอย่างไร
    โรคระบาด โรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหาสุขภาพจิต และจำนวนประชากรสูงวัย อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ควบคู่ไปกับความต้องการการดูแลสุขภาพคุณภาพสูงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเอไอและแมชชีนเลิร์นนิ่งได้รับการนำไปใช้งานตั้งแต่การพัฒนายาและวัคซีนไปจนถึงการวินิจฉัยและรักษาทางการแพทย์แล้ว
  2. เอไอทำลายความไว้วางใจสื่ออย่างไร

ดูเหมือนเป็นเรื่องยากลำบากไม่น้อยเพราะความเชื่อมั่นในสื่อข่าวมีน้อยและลดลง ประชากรเพียง 40% เท่านั้นที่เชื่อถือข่าว ในขณะที่ความกังวลเรื่องข้อมูลที่บิดเบือนกำลังเพิ่มมากขึ้น โดยประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งกังวลเกี่ยวกับข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ แล้วเราจะสร้างระบบนิเวศสื่อที่น่าเชื่อถือในยุคที่เอไอได้รับความไว้วางใจลดลงได้อย่างไร

  1. เอไอจะพลิกโฉมวงการบันเทิงอย่างไร

เทคโนโลยีเอไอกำลังก่อให้เกิดความท้าทายต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในอุตสาหกรรมบันเทิง ผู้สร้างและศิลปินกำลังโต้เถียงกับสตูดิโอและบริษัทเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้งานโดยชอบธรรมของเนื้อหาเพื่อฝึกโมเดลเอไอ

  1. เกิดอะไรขึ้นกับกฎหมายเอไอในปี 2566

อียูหรือสหภาพยุโรปกำลังดำเนินการเกี่ยวกับกรอบกฎหมายใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนกฎระเบียบในการพัฒนา
และการใช้เอไอซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นหลังจากการเปิดตัวร่างพระราชบัญญัติสิทธิเอไอฉบับใหม่ในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2565 (ค.ศ.2022)

จะเห็นได้ว่าเอไอกำลังเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจทั้งประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าเอไอจะมีศักยภาพในการสร้างงานใหม่ ปรับปรุงการดูแลสุขภาพ และปฏิวัติอุตสาหกรรม แต่ก็ยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการโยกย้ายงาน ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และผลกระทบด้านจริยธรรม

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดการกับข้อกังวลเหล่านั้นไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีเอไอเพื่อประโยชน์ต่อมนุษยชาติซึ่งทั้งหมดนี้สามารถทำได้ด้วยการนำเอกสารและมาตรฐานไอเอสโอเกี่ยวกับเอไอไปใช้งาน  มาตรฐานไอเอสโอได้ให้มุมมองไว้หลายมิติรวมทั้งในด้านสังคมและจริยธรรม เช่น ISO/IEC TR 24368, Information technology – Artificial intelligence – Overview of ethical and societal concerns และ ISO/IEC AWI TS 22443, Information technology – Artificial intelligence – Guidance on addressing societal concerns and ethical considerations เป็นต้น

ผู้สนใจเอกสารและมาตรฐานไอเอสโอเกี่ยวกับเอไอ สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของไอเอสโอ https://www.iso.org/standards.html

ที่มา: https://www.weforum.org/agenda/2023/11/ai-2023-governance-summit/

 1,572 ผู้เข้าชมทั้งหมด