COP 27 กับมาตรฐานสากลเพื่อลดภาวะโลกร้อน

Share

3.1 COP27- WE CAN WIN CLIMATE CRISISการประชุม COP27 กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อให้ทั่วโลกร่วมกันผลักดันให้สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามเป้าหมาย  เราต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเกิดขึ้นในยุคนี้ซึ่งอันโนติโอ กูเตอร์เรสได้กล่าวไว้เมื่อเดือนกันยายน 2565 ว่า ภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศเป็นการแข่งขันที่เรากำลังจะพ่ายแพ้ แต่มันก็เป็นการแข่งขันที่เราสามารถเอาชนะได้  เขายังกล่าวด้วยว่าเนื่องจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศเกิดจากน้ำมือมนุษย์  ทำให้เราต้องหาแนวทางแก้ไขด้วยมือของเราเอง โลกของเรามีเครื่องมือและการทดแทนเทคโนโลยีที่หาได้ง่ายอยู่แล้วมากกว่าร้อยละ 70 ของการปล่อยมลพิษในปัจจุบัน และเรายังมีแผนงานคือ วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย

นอกจากนี้ เราได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่อาจหักล้างได้ คือ มีรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPPC) ที่บอกเราว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มขึ้นกว่า 1.5 องศาจะนำไปสู่ความเสียหายครั้งสำคัญกับระบบนิเวศที่มนุษย์อาศัยพึ่งพาอยู่และจะไม่สามารถย้อนกลับไปอยู่ในภาวะที่ดีดังเดิมได้อีก แต่เรื่องของวิทยาศาสตร์นี่เองได้บอกเราว่าตอนนี้ ยังไม่สายเกินไปที่โลกของเราสามารถจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยไม่ให้สูงเกินกว่า 1.5 º องศาได้

การต่อสู้กับปัญหาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่ยากลำบาก และต้องมีการดำเนินการอย่างมุ่งมั่นจริงจังเพื่อลดและรักษาระดับของก๊าซเรือนกระจกที่กักความร้อนไว้ในชั้นบรรยากาศ และบรรลุเป้าหมายที่เป็นศูนย์สุทธิของโลกภายในปี 2573 ดังนั้น จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในทุกด้านของสังคม ไม่ว่าจะเป็นวิถีของเกษตรกรรม การใช้ที่ดิน การใช้เชื้อเพลิงในการขนส่ง หรือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก

อุลริกา ฟรังเก ประธานไอเอสโอ ก็ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสภาพภูมิอากาศเช่น ซึ่งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) เป็นวลีที่ไอเอสโอต้องใส่ไว้เนื้อหาเหล่านั้น ตัวอย่างงานที่สำคัญงานหนึ่งของไอเอสโอที่มุ่งไปสู่ Net Zero คือ Net zero guidelines (IWA 42)

Net zero guidelines (IWA 42)  ของไอเอสโอถือเป็นก้าวสำคัญในการประสานความพยายามอย่างสมัครใจและเชื่อมโยงกับกฎเกณฑ์ที่ครอบคลุมและเข้มงวดมากขึ้น

การพัฒนาแนวทางปฏิบัติของไอเอสโอดังกล่าวเป็นการชี้แจงแนวคิดของ Net Zero ที่จะช่วยเพิ่มแรงผลักดันที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับการดำเนินการด้านสภาพอากาศ และจะเป็นการวางรากฐานสำหรับกลไกความรับผิดชอบและการรายงานที่สอดคล้องกัน ซึ่งแนวทาง Net Zero จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากประเทศต่าง ๆ  ภูมิภาคต่าง ๆ เมืองต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะก้าวไปสู่ Net Zero ผ่านการประชุม COP กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ที่จัดขึ้นทุกปีในช่วง 26 ปีที่ผ่านมา

สำหรับการประชุม COP27 จะจัดขึ้นที่เมืองชาร์ม เอล-ชีค ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ซึ่งไอเอสโอได้วางเทคโนโลยีด้านสภาพอากาศไว้เป็นหัวใจสำคัญของการประชุมและเป็นกุญแจสำคัญที่จะผลักดันให้โลกของเราบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2583 (ค.ศ.2040)

ทั้งนี้ ไอเอสโอและสมาชิกได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวผ่านงานมาตรฐานสากลซึ่งได้เปลี่ยนพันธสัญญาด้านสภาพอากาศไปเป็นการปฏิบัติด้วยการให้ภาพรวมและข้อมูลเชิงลึก ตั้งแต่คุณลักษณะเชิงลึกไปจนถึงในส่วนที่กระตุ้นความคิดต่าง ๆ โดยในการประชุม COP 27 ไอเอสโอจะเปิดตัวแนวทาง Net zero guidelines ที่จะช่วยกำจัดคาร์บอนและเป็นผู้พลิกเกมการต่อสู้ภาวะโลกร้อนให้กับโลกของเรา

ปัจจุบัน โลกของเราจึงกำลังเชื่อมโยงผู้คนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบการพัฒนาใหม่ ๆ  โลกาภิวัตน์ที่เที่ยงธรรมมากขึ้น  และความสามัคคีมากขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทำให้เรารอดพ้นจากภัยร้ายแรงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง COP 27 จะเป็นเวทีที่นำพาประชาคมโลกก้าวสู่จุดหมายนี้ร่วมกัน

ที่มา: 1. https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2019-09-23/remarks-2019-climate-action-summit
2. https://www.iso.org/contents/news/2022/10/climate-crisis.html

 805 ผู้เข้าชมทั้งหมด