หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ

เป็นการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล (Database)
หน่วยรับรอง
บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2670-4800
โทรสาร
0-2718-1940-1
อีเมล
marketing@th.bureuveritas.com
เว็บไซต์
www.bureauveritas.co.th
หน่วยรับรอง
ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
1858/75-76 ชั้น 16 อาคาร เนชั่น หมู่ที่ 10 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2751-4050
โทรสาร
0-2751-4048
อีเมล
thailand@tuv-nord.com
เว็บไซต์
www.tuv-nord.com
หน่วยรับรอง
โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่
25/71 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2526-7459, 0-2969-7781
โทรสาร
0-2526-7460
อีเมล
mgctl@hotmail.com, tyutk@hotmail.com
เว็บไซต์
-
หน่วยรับรอง
เอเอฟเอคิว แอนด์ ดับบลิวไอที
ที่อยู่
1126/1 อาคารวาณิช 1 ชั้น 9,ห้อง 904 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2255-8746-8
โทรสาร
0-2255-8749
อีเมล
info@afaq-wit.co.th
เว็บไซต์
www.afaq-wit.co.th
หน่วยรับรอง
เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด
ที่อยู่
200 หมู่ที่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้อง 1802 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2964-9919
โทรสาร
0-2964-9920
อีเมล
ajaeqs@infonews.co.th; sita@ji-net.com
เว็บไซต์
www.ajathailand.com
หน่วยรับรอง
เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
100 ถนนนางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2678-1813
โทรสาร
0-2678-0620
อีเมล
ssc.thailand@sgs.com
เว็บไซต์
www.sgs.com