หน่วยรับรองระบบหน่วยตรวจ ห้องปฏิบัติการ

หน่วยรับรองระบบ (CB)

หน่วยตรวจ (IB)

หน่วยตรวจ (IB) มาตรฐานแรงงานไทย

หน่วยตรวจ (IB) มาตรฐานแรงงานไทย

เป็นการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล (Database) หน่วยตรวจ (IB) มาตรฐานแรงงานไทย : Update 1 กุมภาพันธ์ 2566
หน่วยรับรอง
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
ที่อยู่
ชั้น 2,11,18 อาคารยาคูลท์ 1025 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2617-1723-36
โทรสาร
0-2617-1707-9
อีเมล
ibd@masci.or.th
เว็บไซต์
www.masci.or.th
หน่วยรับรอง
เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
100 ถนนนางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2678-1813
โทรสาร
0-2678-0620
อีเมล
ssc.thailand@sgs.com
เว็บไซต์
www.sgs.com
หน่วยรับรอง
บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
111 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2564-8041 ต่อ 128
โทรสาร
0-2564-8042
อีเมล
-
เว็บไซต์
-
หน่วยรับรอง
ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) บจก.
ที่อยู่
25/73 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-29697722-5
โทรสาร
0-2969-7726-7
อีเมล
ursthai@ksc.th.com
เว็บไซต์
http://www.ursthailand.com/