หน่วยรับรองระบบหน่วยตรวจ ห้องปฏิบัติการ

หน่วยรับรองระบบ (CB)

หน่วยตรวจ (IB)

หน่วยตรวจ (IB) มาตรฐานแรงงานไทย

หน่วยรับรองระบบ (CB)

เป็นการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล (Database) หน่วยรับรองระบบ (CB) : Update 3 สิงหาคม 2566
หน่วยรับรอง
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (ฝ่ายการมาตรฐานและคุณภาพ)
ที่อยู่
975 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2709-4860-8
โทรสาร
0-2324-0917
อีเมล
testcenter@thaieei.com
เว็บไซต์
http://www.thaieei.com
หน่วยรับรอง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ที่อยู่
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2564-6900 ต่อ 2080-2084
โทรสาร
0-2564-6889
อีเมล
ecec@nectec.or.th
เว็บไซต์
http://www.nectec.or.th/ecec
หน่วยรับรอง
Roundtable on Sustainable Palm Oil : RSPO
ที่อยู่
Unit A-37-1, Menara UOA Bangsar, Number 5 Jalan Bangsar Utama 1 Kuala Lumpur 59000, Malaysia
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
-
โทรสาร
-
อีเมล
-
เว็บไซต์
www.rspo.org/
หน่วยรับรอง
ดับบลิว ซี เอส เซาท์อีส เอเชีย บจก.
ที่อยู่
552 รัชดาภิเษก ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2938-0491-2, 0-2541-5134-6
โทรสาร
0-2938-0544
อีเมล
wcs-sea@anet.net.th
เว็บไซต์
www.wcs-sea.com
หน่วยรับรอง
อันเดอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศสแอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 29 ห้องเลขที่ 2960เอ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2207-2407
โทรสาร
0-2264-5943
อีเมล
customerservice.th@ul.com
เว็บไซต์
www.ul.com
หน่วยรับรอง
เอ็นเอสเอฟ – ซีเอ็มไอ เอเซีย-แปซิฟิก บจก.
ที่อยู่
-
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2650-3080
โทรสาร
0-2650-3084
อีเมล
asia@nsf.org
เว็บไซต์
www.nsf-cmi.com
หน่วยรับรอง
ไอโซเคส (ไทยแลนด์) บจก.
ที่อยู่
79/1 พหลโยธิน 33 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2930-2290-2
โทรสาร
0-2930-2293
อีเมล
isoq@asiaaccess.net.th
เว็บไซต์
www.isoqar.com
หน่วยรับรอง
เอซีเอส รีจิสตร้า บจก.
ที่อยู่
333 หมู่ 9 อาคาร เอ.พี.นครินทร์ ชั้น 17/1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0 2748-6761 2
โทรสาร
0-2745 8105
อีเมล
acs_registrars@hotmail.com
เว็บไซต์
www.acsregistrars-thai.com
หน่วยรับรอง
อินเตอร์เนชั่นแนล อินสเปคชั่น บจก. (UL Thailand Inspection & Sales Center)
ที่อยู่
87/109 อาคารโมเดิร์นทาวน์ ชั้น 12 สุขุมวิท 63 วัฒนา กทม. 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2711-4934-7; 0-2381-7745-6
โทรสาร
0-2381-7748
อีเมล
interins@ii-th.com
เว็บไซต์
www.ii-th.com
หน่วยรับรอง
อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์ติฟิเคชั่นส์ บจก.
ที่อยู่
อาคารออมนิ เทาเวอร์ 69/53 ซ. 4 (นานาใต้) ถ. สุขุมวิท คลองเตย กทม. 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2656-7758; 0-2656-8300 Ext. 3653
โทรสาร
0-2656-7759
อีเมล
icasia@loxinfo.co.th
เว็บไซต์
www.intlcert.com