หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ

เป็นการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล (Database)
หน่วยรับรอง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายรับรองผลิตภัณฑ์ กลุ่มหน่วยตรวจ
ที่อยู่
141 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ตึก D อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
-
โทรสาร
-
อีเมล
-
เบอร์โทร
-

 116 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท อันเดอร์ไรเตอร์ แลบอราทอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ฝ่ายหน่วยตรวจ)
ที่อยู่
888 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
-
โทรสาร
-
อีเมล
-
เบอร์โทร
-

 936 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท แบงค็อก เซอร์ติฟิเคชัน จำกัด
ที่อยู่
171/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
-
โทรสาร
-
อีเมล
-
เบอร์โทร
-

 158 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์เวลแลนซ์ แอนด์ คอนซัลแตนซี จำกัด ฝ่ายผู้ตรวจสอบ
ที่อยู่
166 ซอยนนทรี 14 (นาคสุวรรณ) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
(662) 681 7063 – 7
โทรสาร
(662) 681 7068
อีเมล
iscthailand@isc97.com, iscbkk@isc97.com, iscarun@yahoo.com
เว็บไซต์
www.isc97.com

 216 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย
ที่อยู่
35 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ชื่อผู้ติดต่อ
นารถพล บัวอำไพ , ธิดารัตน์ อิสระมงคลการ
เบอร์โทร
0-2577-9264-79
โทรสาร
0-2577-9308
อีเมล
natapol_b@tistr.or.th
เว็บไซต์
https://www.tistr.or.th/mpad/

 135 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท อาร์ซีไอ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่อยู่
123/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
081-5853223, 038-029-657
โทรสาร
038-029-658
อีเมล
info@rci-thailand.com
เว็บไซต์
www.rci-thailand.com

 195 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
ที่อยู่
ศูนย์ทดสอบมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
02 323 1672 – 80
โทรสาร
02 323 9165
อีเมล
mtc@tistr.or.th
เว็บไซต์
https://www.tistr.or.th/mtc/

 150 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท ฟินิกซ์ คิวซี จำกัด
ที่อยู่
689 อาคารภิรัช แอ็ด เอ็มควอเทียร เลขที่ 2706-8 ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท ซอย 35 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
+(66) 2204.2222
โทรสาร
+(66) 2261.3011
อีเมล
info@phoenixqc.com
เว็บไซต์
https://www.phoenixqc.com

 150 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด (แผนกอุตสาหกรรม)
ที่อยู่
2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
+66 2 670 4800
โทรสาร
+66 2 718 1940
อีเมล
-
เว็บไซต์
https://www.bureauveritas.co.th/

 162 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่
3 ซอย รัตนาธิเบศร์ 30 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2526-7459, 0-2969-7781
โทรสาร
0-2526-7460
อีเมล
sale@thaigcs.com
เว็บไซต์
https://www.thaigcs.com/

 419 ผู้เข้าชมทั้งหมด