หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ

เป็นการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล (Database)
หน่วยรับรอง
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
ที่อยู่
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
02-142-2647, 02-142-3620
โทรสาร
-
อีเมล
saraban@cifs.mail.go.th
เว็บไซต์
https://www.cifs.go.th/

 248 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
เลขที่ 19 ซอยรามคำแหง 60 แยก 8 (สวนสน8) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
+66 (0)-2735-0801 (10 lines)
โทรสาร
+66 (0)-2735-1941
อีเมล
-
เว็บไซต์
https://www.tndt.co.th/th/home/

 508 ผู้เข้าชมทั้งหมด

หน่วยรับรอง
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
ที่อยู่
ชั้น 2,11,18 อาคารยาคูลท์ 1025 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2617-1723-36
โทรสาร
0-2617-1707-9
อีเมล
marketing@masci.or.th
เว็บไซต์
www.masci.or.th
หน่วยรับรอง
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
ที่อยู่
ชั้น 2,11,18 อาคารยาคูลท์ 1025 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2617-1723-36
โทรสาร
0-2617-1707-9
อีเมล
ibd@masci.or.th
เว็บไซต์
www.masci.or.th
หน่วยรับรอง
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
ที่อยู่
ชั้น 2,11,18 อาคารยาคูลท์ 1025 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2617-1723-36
โทรสาร
0-2617-1707-9
อีเมล
ibd@masci.or.th
เว็บไซต์
www.masci.or.th
หน่วยรับรอง
บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
1097/5 ข-ค ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
034-427-535-6
โทรสาร
034-427-537
อีเมล
mscert.thai@gmail.com
เว็บไซต์
www.mscertthai.com
หน่วยรับรอง
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (แหล่งข้อมูลจาก : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
ที่อยู่
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
02-9406881-3 ต่อ 213
โทรสาร
02-9405544
อีเมล
-
เว็บไซต์
http://www.centrallabthai.com
หน่วยรับรอง
เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
100 ถนนนางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2678-1813
โทรสาร
0-2678-0620
อีเมล
ssc.thailand@sgs.com
เว็บไซต์
www.sgs.com
หน่วยรับรอง
อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอวิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่
1285/5 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
0-2837-2989,0-2837-2888
โทรสาร
0-2837-2889
อีเมล
Thitinat kongkalai@intertek.com,naruemon.kerdsawangnetr@intertek.com
เว็บไซต์
http://www.intertek.co.th/
หน่วยรับรอง
เอซีเอ็ม เซอร์วิสเซส จำกัด
ที่อยู่
83/103 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 2 ถนนงามวงศ์วาน แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ชื่อผู้ติดต่อ
-
เบอร์โทร
+ 66 (0) 2 591 6104
โทรสาร
+ 66 (0) 2 954 5664
อีเมล
info@acmservices.org
เว็บไซต์
https://www.acmservices.org/